Łukasz Dudkowski

26 marca 2020

Praca zdalna – jak zapewnić bezpieczeństwo

Cyberbezpieczeństwo pracy zdalnej wymaga wdrożenia odpowiednich procedur oraz rozwiązań technologicznych. Odpowiednie przygotowanie systemów i urządzeń oraz przestrzeganie zasad bezpiecznego świadczenia pracy zdalnej pomoże zminimalizować ryzyko wystąpienia ataku hakerskiego, a tym samym poniesienia przez firmę strat, nie tylko finansowych.

Jak zapewnić bezpieczeństwo pracy zdalnej?

Przeczytaj poniższy artykuł

Bezpieczna praca zdalna – zalecenia dla PRACOWNIKÓW

Bezpiecznie korzystaj z zasobów firmy

  • Korzystaj z VPN przy łączeniu się do zasobów firmy.
  • Szyfruj przesyłane e-maile i pliki.
  • Korzystaj z firmowego komputera i dysków, skonfigurowanych pod względem bezpieczeństwa.
  • Nie przenoś firmowych danych na prywatne komputery i urządzenia mobilne.

Bezpiecznie korzystaj z Internetu*

Nie tylko komputery, ale także smartfony, tablety oraz inne podłączane do Internetu urządzenia, wymagają ochrony przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem.

*Szczegółowe informacje w sekcji na dole strony.

Zadbaj o aktualizacje

Aktualizuj programy antywirusowe oraz system operacyjny i oprogramowanie. Korzystaj z automatycznego sprawdzania dostępności aktualizacji w celu ochrony przed nowymi zagrożeniami.

Twórz kopie zapasowe

Regularnie twórz kopie zapasowe ważnych dokumentów i plików oraz przechowuj je w bezpiecznym miejscu. Pomogą one odzyskać utracone (np. w przypadku ataku ransomware) dane.

Uważaj na cyberprzestępców

Hakerzy wykorzystują nasze emocje do pozyskania poufnych danych wysyłając fałszywe e-maile lub dokonując przekierowań na fałszywe strony internetowe. Nie otwieraj podejrzanych e-maili, nie podawaj poufnych danych, nie klikaj podejrzanych linków i nie otwieraj załączników.

Blokuj komputer

Blokuj komputer kiedy od niego odchodzisz. Takie działanie utrudni osobom nieuprawnionym uzyskanie dostępu do Twojego komputera i znajdujących się na nim danych.

Nie przeciążaj łącza Internetowego

W trakcie telekonferencji nie ściągaj danych oraz nie wykonuj aktualizacji. Pozwoli to na płynne przekazywanie obrazu i dźwięku.

Wskazówki dla PRACODAWCÓW w zakresie bezpieczeństwa zdalnego dostępu

Ogranicz dostęp

Ogranicz dostęp do wrażliwych systemów i danych tylko dla pracowników, dla których ten dostęp jest niezbędny do wykonywania pracy.

Zapewnij bezpieczeństwo rozwiązań do pracy zdalnej

Zapewnij systemom, z których korzystają pracownicy adekwatne mechanizmy szyfrowania oraz uwierzytelniania.

Zdefiniuj procedury

Zdefiniuj procedury na wypadek wystąpienia incydentu cyberbiezpieczeństwa. Przekaż pracownikom informacje na temat sposobu reagowania – jaką podjąć czynność, do kogo się zgłosić w sytuacji awaryjnej.

Zadbaj o szkolenia

Podnoś kwalifikacje swoich pracowników w zakresie bezpieczeństwa pracy zdalnej oraz bezpiecznego korzystania z Internetu. Przeprowadź szkolenie wprowadzające oraz regularne szkolenia uzupełniające.

Bezpiecznie korzystaj z Internetu

Jeśli to możliwe – nie korzystaj z otwartych sieci publicznych (Wi-Fi).

Przeczytaj artykuł “Jak bezpiecznie korzystać z publicznego Wi-Fi”

Korzystaj z bezpiecznych standardów szyfrowania (WPA2, WPA3).

Zmień/ uaktualnij hasło do routera/ sieci.

Korzystaj z silnych haseł (Passphrases) – unikalnych dla kont.

Aktualizuj software/ firmware na swoim urządzeniu sieciowym.

Masz pytania dotyczące bezpieczeństwa pracy zdalnej?

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *