Pobierz darmowy poradnik

Zapewnienie ciągłości działania
w obliczu pandemii, cyberataków i innych zagrożeń

Bezpieczny zdalny dostęp do systemów przemysłowych

Globalne czynniki ryzyka dla przedsiębiorstw takie jak: pandemie, czy cyberataki, powodują potrzebę elastycznej kontroli i zarządzania infrastrukturą przemysłową. Ciągłość działania pozostaje strategicznym priorytetem w miarę pojawiania się kolejnych globalnych problemów oraz wzrostu niepewności.

W niniejszym poradniku wyszczególniono istotne elementy mające na celu wsparcie każdej organizacji przemysłowej wdrażającej zdalne zarządzanie.

Zapoznaj się z:

  • istotnymi różnicami pomiędzy wymaganiami w zakresie bezpiecznego zdalnego dostępu stawianym systemom IT oraz rozwiązaniom klasy przemysłowej,
  • przykładami zastosowania Secure Remote Access w środowisku OT (Operational Technology),
  • technicznymi i biznesowymi aspektami oceny rozwiązań i podejść w zakresie bezpiecznego zdalnego dostępu.

Krótko- i długoterminowe zagadnienia osadzone są w kontekście, ponieważ Secure Remote Access rozwiązuje nieoczekiwane potrzeby związane z izolacją pracowników, jednocześnie przygotowując organizacje do bardziej efektywnych sposobów pracy.

W raporcie Forrestera z marca 2020 r. zauważono, że zapewnienie pracownikom technologii zdalnego dostępu jest kluczową strategią zapewnienia ciągłości w 88% badanych organizacji (1), podczas gdy Gartner zaleca “przyspieszenie rozwoju infrastruktury technologicznej, która może wspierać alternatywne rodzaje pracy”(2). W tym samym czasie agencja CISA (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency) rządu USA wydała zalecenie dla firm zajmujących się infrastrukturą krytyczną w celu przygotowania scenariuszy pracy zdalnej w świetle pandemii zdrowia Covid-19 (3).

(1) Wired Magazine: High-Stakes Security Setups Are Making Remote Work Impossible – March 13, 2020 – Forrester: Prepare Your Organization For A Pandemic – Feb 7, 2020
(2) Gartner: With Coronavirus in Mind, Is Your Organization Ready for Remote Work? – March 3, 2020
(3) CISA: Risk Management for Novel Coronavirus – March 6, 2020