Secure Product Development

wsparcie w tworzeniu i rozwijaniu
bezpiecznego oprogramowania

Secure Product Development

wsparcie w tworzeniu i rozwijaniu
bezpiecznego oprogramowania

Wyzwania

Sposób, w jaki tworzone jest oprogramowanie, staje się coraz bardziej zautomatyzowany i zintegrowany. Bezpieczne podejście zarówno do tworzenia, jak i rozwoju oprogramowania nigdy nie było tak ważne. Wiele incydentów bezpieczeństwa miało miejsce, ponieważ producenci oprogramowania nie byli świadomi ryzyka, jakie niosło ze sobą wdrożenie nowych, niesprawdzonych rozwiązań i technologii.

Warto zadbać o wysoką jakość i bezpieczeństwo produktu przez cały cykl produkcyjny: od etapu projektowania, poprzez tworzenie, testowanie, aż po końcowy audyt zakończony planem reagowania na incydenty. Poprawna implementacja reguł bezpieczeństwa pozwoli uchronić się przed skutkami pojawienia się podatności w oprogramowaniu, czy ataków hakerskich, a co za tym idzie strat finansowych i wizerunkowych zarówno dla firmy i jej klientów.

Jak możemy Ci pomóc?

Secure Product Development to usługa skierowana przede wszystkim do producentów urządzeń IT / IoT / OT oraz producentów oprogramowania w celu zapewnienia ich produktom najwyższego poziomu bezpieczeństwa.

Pomożemy tworzyć Ci produkt bezpieczny od podstaw, którym zaopiekujemy się poprzez cały cykl produkcyjny: od etapu projektowania poprzez tworzenie i testowanie produktu, po końcowy audyt bezpieczeństwa zakończony przygotowaniem planu reagowania na incydenty.

W zależności od potrzeb i specyfiki firmy proponujemy:

  • tworzenie świadomości bezpieczeństwa
  • ocena ryzyka i modelowanie zagrożeń
  • określenie wymagań bezpieczeństwa
  • bezpieczny development
  • testy i audyty bezpieczeństwa
  • Cybersecurity Bill of Materials
  • reagowanie na incydenty

Kluczowe korzyści

stworzenie produktu bezpiecznego od podstaw poprzez wdrożenie Secure Software Development Life Cycle

określenie potencjalnych ryzyk oraz zdefiniowanie wymagań bezpieczeństwa dla produktu

sprawdzenie poziomu bezpieczeństwa komponentów firm trzecich

integracja procesu analizy statycznej, dynamicznej i fuzzowania do cyklu życia produktu

podniesienie kompetencji zespołu developerskiego z zakresu bezpieczeństwa