Usługi

Jesteśmy firmą usługową, która specjalizuje się w przeglądach, testach i budowie zabezpieczeń. Korzystamy z dostępnych na rynku rozwiązań do walki z cyberatakami.

IkonaNaszą misją w Seqred jest zapewnienie bezpieczeństwa infrastruktury i krytycznych zasobów naszych Klientów. Dokładamy wszelkich starań, by dobrane rozwiązania w zakresie cyberochrony, zapewniały ciągłość działania i tworzyły cyberprzestrzeń bezpiecznym miejscem.

Cyberbezpieczeństwo Infrastruktury Krytycznej

ocena poziomu bezpieczeństwa komponentów i systemów wchodzących w skład infrastruktury, mająca na celu znalezienie krytycznych podatności oraz rekomendowanie rozwiązań pozwalających na utrzymanie ciągłości działania przedsiębiorstwa

Cyberbezpieczeństwo Smart Building

kompleksowa usługa pozwalająca na ocenę stanu bezpieczeństwa, identyfikację obszarów ryzyka oraz przedstawienie rekomendacji i zaleceń dla systemów oraz komponentów rozwiązań Smart Building

Cybersecurity Bill of Materials

analiza oraz audyt bezpieczeństwa komponentów oprogramowania firm trzecich, wraz z ich wersjami i istniejącymi podatnościami na podstawie kodu źródłowego, firmware’u lub analizy wstecznej samego urządzenia

Testy penetracyjne

kontrolowane próby przeprowadzania ataków przypominających działania hakerów w celu identyfikacji podatności w procesach i technologiach IT/ OT, aby ocenić poziom zabezpieczeń i podać rekomendacje mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa

Audyt bezpieczeństwa OT

ocena bezpieczeństwa systemów przemysłowych w oparciu o obowiązujące normy i regulacje. Działania sprawdzające obejmują wymiar organizacyjno-proceduralny oraz technologiczny

Audyt bezpieczeństwa kodu

kompleksowa analiza kodu źródłowego programów pod kątem potencjalnych podatności oraz dobrych praktyk bezpieczeństwa

Secure Product Development

zapewnienie bezpieczeństwa aplikacji poprzez rekomendowanie i wdrożenie dobrych praktyk: od etapu projektowania, przez implementację, szczegółowe testy jednostkowe oraz końcowe audyty bezpieczeństwa. Nadzór nad poprawnym wdrożeniem produktu

Red Team

działania pozwalające na przetestowanie gotowości zespołów, procesów i technologii do ochrony krytycznych zasobów firmy, poprzez symulację rzeczywistych ataków mających na celu przełamanie zabezpieczeń

Bezpieczeństwo Usług Chmurowych

zapewnienie bezpieczeństwa infrastruktury chmurowej dzięki analizie konfiguracji usług chmurowych oraz
identyfikacji obszarów, w których zastosowane rozwiązania odstają od dobrych praktyk i obowiązujących w branży standardów

Segmentacja sieci

analiza oraz działania wspierające proces porządkowania elementów infrastruktury sieciowej oraz reguł przepływu informacji w celu zapewnienia wymaganych poziomów bezpieczeństwa urządzeń

Urządzenia mobilne

analiza ruchu sieciowego pod kątem śladów obecności złośliwego oprogramowania oraz sprawdzenie programów pod kątem obecności malware’u lub śladów włamania

Threat Intelligence

proaktywna redukcja zagrożeń cybernetycznych w organizacji poprzez dostarczanie, z odpowiednim wyprzedzeniem, informacji o nadchodzących zagrożeniach

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Napisz do nas