Usługi

Czym się zajmujemy?

Jesteśmy firmą usługową, która specjalizuje się w przeglądach, testach i budowie zabezpieczeń. Korzystamy z dostępnych na rynku rozwiązań do walki z cyberatakami.

IkonaNaszą misją w Seqred jest zapewnienie bezpieczeństwa infrastruktury i krytycznych zasobów naszych Klientów. Dokładamy wszelkich starań, by dobrane rozwiązania w zakresie cyberochrony, zapewniały ciągłość działania i tworzyły cyberprzestrzeń bezpiecznym miejscem.

Cyberbezpieczeństwo nie ma przed nami tajemnic.

Co nas wyróżnia?

Indywidualne podejście

Indywidualnie dopasowane rozwiązania, które dba ją o bezpieczeństwo Twojej organizacji.

Różne scenariusze

By zapewnić kompleksowe bezpieczeństwo, bierzemy pod uwagę wielorakie scenariusze cyberataków.

Rozwiązania strategiczne

Pomagamy w doborze właściwych zabezpieczeń.

Kompleksowość

Gruntowna analiza i testowanie podatności infrastruktury na incydenty bezpieczeństwa.

Co nas wyróżnia?

Indywidualne podejście

Indywidualnie dopasowane rozwiązania, które dba ją o bezpieczeństwo Twojej organizacji.

Różne scenariusze

By zapewnić kompleksowe bezpieczeństwo, bierzemy pod uwagę wielorakie scenariusze cyberataków.

Rozwiązania strategiczne

Pomagamy w doborze właściwych zabezpieczeń.

Kompleksowość

Gruntowna analiza i testowanie podatności infrastruktury na incydenty bezpieczeństwa.

Poznaj usługi Red Team

Red Team to kategoria usług Seqred, która bazując na strategicznej ocenie zagrożeń wykorzystuje testy penetracyjne i testy bezpieczeństwa aby poddać procesy i technologie w organizacji klienta ocenie cyberryzyka a następnie pozwala określić skalę podatności danej organizacji na cyberatak oraz ocenić realną zdolność organizacji do skutecznego wykrywania i reagowania na incydenty bezpieczeństwa.

Usługi oferowane przez nas w ramach kategorii Red Team obejmują:

Operacje „Red Team”

polegają na testowaniu gotowości zespołów, procesów i technologii do ochrony krytycznych zasobów organizacji w przypadku cyberataku.

Testy penetracyjne

to kontrolowane ataki hakerskie, których celem jest identyfikacja podatności procesów i technologii IT/OT na incydenty bezpieczeństwa. Podczas ataku ocenimy poziom bezpieczeństwa, wykryjemy luki i doradzimy w zakresie ich eliminacji.

Testy bezpieczeństwa produktów

polegają na weryfikacji odporności zabezpieczeń oferowanych przez producenta rozwiązań na nieuprawnione użycie produktów, które jest niezgodne z ich naturalnym przeznaczeniem.

Ocena cyberryzyka w transakcjach M&A (mergers & acqusitions)

to szczegółowa ocena bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa i określenie potencjalnego cyberzagrożenia w organizacjach, które są przedmiotem transakcji.

Ocena ryzyka na potrzeby cyberubezpieczeń

cyfryzacja naszego życia wymaga od przedsiębiorców dodatkowych ubezpieczeń od cyberzagrożeń. Dlatego, przed przystąpieniem do ubezpieczenia, warto poddać przedsiębiorstwo ocenie poziomu ryzyka w procesach underwritingu dla cyberubezpieczeń.

Audyt procesów monitorowania i reagowania

bez skutecznych procedur wykrywania i reagowania na incydenty cyberbezpieczeństwa, przedsiębiorstwo może ponieść kolosanle straty finansowo i wizerunkowe. Dlatego ważny jest przegląd i ocena zdolności zasobowych, procesowych i technologicznych firmy. Red Team zapewnia wsparcie doradcze i realizacyjne oraz sprawdza gotowość zespołu w przypadku cyberataku.

Poznaj usługi Blue Team

Blue Team to strategiczna kategoria usług Seqred. Zajmuje się analizą wrogiej aktywności, wsparciem reagowania na incydenty, wdrożeniem rozwiązań cyberbezpieczeństwa, rozwojem i budową struktur bezpieczeństwa oraz outsourcingiem funkcji bezpieczeństwa.

Strategiczne działania Blue Team to:

Analiza wrogiej aktywności

ma na celu identyfikację, a także ocenę obecnych oraz historycznych działań związanych z celowymi wewnętrznymi i zewnętrznymi cyberatakami.

Usługi wsparcia reagowania na incydenty

aby incydenty bezpieczeństwa nie doprowadziły do wysokich strat w firmie, należy od razu na nie reagować. Nasz Blue Team zapewnia wsparcie w identyfikacji źródła i skutków incydentu. Zabezpiecza ślady cyberataku oraz gwarantuje pomoc w przywróceniu prawidłowego funkcjonowania systemów, infrastruktury i procesów przedsiębiorstwa.

Wdrożenia rozwiązań cyberbezpieczeństwa

wspieramy i doradzamy firmom najlepsze dla nich rozwiązania chroniące biznes przed cyberatakami. Zapewniamy pomoc na etapie wdrożenia, instalacji i konfiguracji, dostępnych na rynku, światowej klasy rozwiązań bezpieczeństwa.

Rozwój kompetencji służb bezpieczeństwa

autorskie programy doszkalające, stworzone przez naszych specjalistów, przez swoją otwartą formułę są przeznaczone dla każdego, kto chce poszerzyć swoje kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. W ofercie posiadamy również wstępne, profilowane i intensywne szkolenia, dedykowane kandydatom do pracy w bezpieczeństwie IT/OT.

Budowa funkcji bezpieczeństwa od podstaw

pomagamy w budowie centralnego systemu zarządzania SOC (Security Operations Centre) oraz CERT (Computer Emergency Response Team). Wspieramy i doradzamy naszym Klientom w czasie rekrutacji, szkoleń, a także uruchomieniu i optymalizacji procesów zapewniających bezpieczeństwo. Jako Interim Management pomagamy organizacji wdrożyć systemy bezpieczeństwa.

Outsourcing funkcji bezpieczeństwa

świadczymy usługi SOC (Security Operations Centre) w formie realizacji pełnych procesów. Do każdego przedsiębiorstwa indywidualnie dobieramy potrzebne zasoby ludzkie, badamy kompetencje oraz procesy dostępnych rozwiązań technologicznych.

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Napisz do nas