Threat Intelligence

proaktywne przeciwdziałanie zagrożeniom cybernetycznym

Threat Intelligence

proaktywne przeciwdziałanie zagrożeniom cybernetycznym

Wyzwania

Ogromnym wyzwaniem dla każdego szefa Działu Bezpieczeństwa oraz IT jest zapobieganie atakom cybernetycznym zanim przygotowywane oprogramowanie uzyska poziom odpowiedniej gotowości i zagrożenia zmaterializują się w postaci ataku na infrastrukturę. Niemal wszystkie narzędzia i systemy bezpieczeństwa cybernetycznego bazują na znanych regułach, przez co ich działanie jest reaktywne i nastawione na znane podatności i wirusy. Szczególnie zagrożone są takie branże, jak: finansowa, czy medyczna, które atakowane są 300 razy częściej niż pozostałe branże globalnej gospodarki.

93%

technologii cyberbezpieczeństwa działa reaktywnie

66%

działów bezpieczeństwa firm nie ma bieżącej wiedzy niezbędnej do odparcia nowych ataków cybernetycznych

42%

ataków nie jest wykrywanych

Jak możemy Ci pomóc?

W celu zapobiegania zagrożeniom cybernetycznym oferujemy proaktywny system Zero Day Live, który informuje użytkowników o nadchodzących zagrożeniach. Pozwala to na zmniejszenie ryzyka cybernetycznego o dodatkowe 53 proc. względem możliwości pozostałych rozwiązań bezpieczeństwa na rynku.

Zero Day Live opiera się na zastrzeżonej technologii uczenia maszynowego wspieranej przez światowej klasy ekspertów cyberbezpieczeństwa i hakerów na całym świecie. System identyfikuje luki i zagrożenia, zanim staną się problemem mogącym spowodować realne straty w infrastrukturze firm, co przekłada się na wymierne korzyści wizerunkowe i finansowe. Informacje zbierane w bazie danych pozyskiwane są z Internetu, sieci Deep i Dark Web, z dedykowanych i trudno dostępnych forów dyskusyjnych oraz za pomocą odpowiednio zaprogramowanych sensorów internetowych. Wszystko to zapewnia dostęp do ukrytych informacji o planowanych atakach.

System Zero Day Live zaimplementowany został w infrastrukturach wielu klientów w różnych częściach świata.

Wersja podstawowa systemu Zero Day Live informuje użytkowników o nadchodzących zagrożeniach oraz udziela szczegółowych informacji o metodach zabezpieczenia, w szczególności o sposobach ustawiania reguł w systemach IT. Ponadto daje dostęp do baz danych zawierających m.in. informacje o złośliwym oprogramowaniu, anonimowych adresach IP, podatnościach, czy stronach przygotowywanych do ataków phishingowych.

Wersja zaawansowana pozwala dodatkowo na integrację systemu Zero Day Live z innymi rozwiązaniami bezpieczeństwa (np. SIEM, Endpoint, Firewall, IPS) umożliwiając automatyczną realizację działań zabezpieczających bezpośrednio w środowisku IT Klienta.

Kluczowe korzyści

uniknięcie ataku dzięki wyprzedzającym informacjom o potencjalnych i nadchodzących zagrożeniach

wykrywanie istotnie większej liczby zagrożeń niż w przypadku klasycznych systemów zabezpieczeń

automatyczne zabezpieczenie systemów IT lub szczegółowa instrukcja ustawienia zabezpieczeń we własnym zakresie

pełna informacja o nowych zagrożeniach i ryzykach na świecie wraz z dostępem o danych na temat potencjalnych zagrożeń typu Zero Day