Secure Remote Access

Rozwiązanie sprawdzone w przemyśle, zainstalowane w ponad 4000 obiektach przemysłowych na świecie

Secure Remote Access

Rozwiązanie sprawdzone w przemyśle, zainstalowane w ponad 4000 obiektach przemysłowych na świecie

Honeywell dostarczył bazę wiedzy na temat cyberbezpieczeństwa wymaganą do lepszej ochrony systemu kontroli naszej rafinerii. Ich bezpieczne rozwiązanie do zdalnego dostępu pomaga naszemu zakładowi bezpiecznie łączyć się ze zdalnymi pracownikami, wsparciem Honeywell i podmiotami trzecimi, kiedy jest to potrzebne. Honeywell zapewnia całodobowe wsparcie 24/7 niezależnie od sytuacji w zakładzie.

Site Automation Leader, Major US Refinery

Czołowy producent branży spożywczej

Wyzwanie: podniesienie poziomu zabezpieczeń po ataku typu ransomware, w celu skutecznej ochrony ponad 100 zakładów produkcyjnych na całym świecie.

Rozwiązanie: wykorzystanie Honeywell Forge Cybersecurity Suite w celu zapewnienia bezpiecznego zdalnego dostępu oraz systemu zarządzania zasobami.

Korzyści dla klienta: podniesienie poziomu ochrony zasobów, zdalny dostęp zgodny z wymogami dla przemysłu, dla pracowników i podmiotów trzecich na całym świecie.

Czołowy producent pulpy i papieru

Wyzwanie: potrzeba wprowadzenia bezpiecznej metody zarządzania kanałami komunikacji z ponad 60 partnerami.

Rozwiązanie: wybór Honeywell Forge Cybersecurity Suite do bezpiecznego zdalnego dostępu do ponad 140 obiektów.

Korzyści dla Klienta: zwiększenie ochrony i obniżenie ryzyka, bezpieczny zdalny dostęp zgodny z wymogami przemysłu dla pracowników i podmiotów trzecich.

Czołowa spółka naftowo-gazowa

Wyzwanie: Potrzeba poprawy wewnętrznej zdolności do przeprowadzania ekspertyz cyberbezpieczeństwa w wielu rafineriach.

Rozwiązanie: wprowadzenie Honeywell Managed Security Services (MSS) z bezpiecznym zdalnym dostępem dla zapewnienia bezpiecznego połączenia z obiektami, poprawkami bezpieczeństwa i zarządzaniem ochroną antywirusową, kontrolą bezpieczeństwa i wydajności dla wielu zakładów w Ameryce Północnej i Południowej, Europie i Azji.

Korzyści dla Klienta: zwiększenie ochrony i obniżenie ryzyka, bezpieczny zdalny dostęp zgodny z wymogami przemysłu dla pracowników i podmiotów trzecich.

Czołowy producent branży spożywczej

Wyzwanie: podniesienie poziomu zabezpieczeń po ataku typu ransomware, w celu skutecznej ochrony ponad 100 zakładów produkcyjnych na całym świecie

Rozwiązanie: wykorzystanie Honeywell Forge Cybersecurity Suite w celu zapewnienia bezpiecznego zdalnego dostępu oraz systemu zarządzania zasobami

Korzyści dla klienta: podniesienie poziomu ochrony zasobów, zdalny dostęp zgodny z wymogami dla przemysłu, dla pracowników i podmiotów trzecich na całym świecie

Czołowy producent pulpy i papieru

Wyzwanie: potrzeba wprowadzenia bezpiecznej metody zarządzania kanałami komunikacji z ponad 60 partnerami

Rozwiązanie: wybór Honeywell Forge Cybersecurity Suite do bezpiecznego zdalnego dostępu do ponad 140 obiektów

Korzyści dla Klienta: zwiększenie ochrony i obniżenie ryzyka, bezpieczny zdalny dostęp zgodny z wymogami przemysłu dla pracowników i podmiotów trzecich

Czołowa spółka naftowo-gazowa

Wyzwanie: Potrzeba poprawy wewnętrznej zdolności do przeprowadzania ekspertyz cyberbezpieczeństwa w wielu rafineriach

Rozwiązanie: wprowadzenie Honeywell Managed Security Services (MSS) z bezpiecznym zdalnym dostępem dla zapewnienia bezpiecznego połączenia z obiektami, poprawkami bezpieczeństwa i zarządzaniem ochroną antywirusową, kontrolą bezpieczeństwa i wydajności dla wielu zakładów w Ameryce Północnej i Południowej, Europie i Azji

Korzyści dla Klienta: zwiększenie ochrony i obniżenie ryzyka, bezpieczny zdalny dostęp zgodny z wymogami przemysłu dla pracowników i podmiotów trzecich

Honeywel Secure Remote Access

Co to jest?

 • Managed Security Service (MSS) zapewnia bezpieczne rozwiązanie zdalnego dostępu zgodne z wymaganiami dla przemysłu, które pomaga w odpowiedzialnym, bezpieczniejszym i bardziej kontrolowanym korzystaniu z możliwości usług zdalnych
 • umożliwia świadczenie usług, rozwiązywanie problemów oraz wsparcie zdalnych działań Twoich pracowników, Honeywella, lub zaufane podmioty trzecie w ściśle kontrolowanych warunkach, w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca na świecie.

Wartości

 • utrzymanie ciągłości działania
 • dostęp do ekspertów na żądanie, zwiększenie kompetencji na obiektach
 • skuteczniejsza reakcja, mniejszy wpływ incydentów cyberbezpieczeństwa
 • dedykowany dla przemysłu – zwiększenie poziomu bezpieczeństwa
 • współpraca z zaufanym partnerem
 • redukcja czasu i kosztów podróży
 • pracownicy, partnerzy i Honeywell – możliwość zdalnego wsparcia dla wszystkich systemów w Twojej firmie

Honeywel Secure Remote Access

Co to jest?

 • Managed Security Service (MSS) zapewnia bezpieczne rozwiązanie zdalnego dostępu zgodne z wymaganiami dla przemysłu, które pomaga w odpowiedzialnym, bezpieczniejszym i bardziej kontrolowanym korzystaniu z możliwości usług zdalnych
 • umożliwia świadczenie usług, rozwiązywanie problemów oraz wsparcie zdalnych działań Twoich pracowników, Honeywella, lub zaufane podmioty trzecie w ściśle kontrolowanych warunkach, w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca na świecie.

Wartości

 • utrzymanie ciągłości działania
 • dostęp do ekspertów na żądanie, zwiększenie kompetencji na obiektach
 • skuteczniejsza reakcja, mniejszy wpływ incydentów cyberbezpieczeństwa
 • dedykowany dla przemysłu – zwiększenie poziomu bezpieczeństwa
 • współpraca z zaufanym partnerem
 • redukcja czasu i kosztów podróży
 • pracownicy, partnerzy i Honeywell – możliwość zdalnego wsparcia dla wszystkich systemów w Twojej firmie

Korzyści Honeywell Secure Remote Access

Zredukuj czas i koszy podróży
 • Zrezygnuj z wyjazdów do zakładów
 • Unikaj kosztów lotów, hoteli i samochodów
Ciągłość biznesowa/ Pandemia
 • Zapewnij pracownikom, którzy nie mogą przebywać w zakładzie, możliwość kontynuowania pracy
Szybsza reakcja na incydenty bezpieczeństwa
 • Czas wykrycia i reakcji ma bezpośredni wpływa na skutki ataku
 • Zapewnij dedykowanemu zespołowi bezpieczeństwa możliwość szybszej reakcji oraz wsparcia lokalnych zespołów w zakładzie
Dojrzałe rozwiązania dla OT
 • Secure Remote Support – obdarzone 15-letnim zaufaniem wobec Honeywella oraz partnerów OEM
Redukuj zagrożenia z unikalnymi rozwiązaniami Honeywell
 • Unikalne: brak przychodzących reguł firewall, wszystkie połączenia nawiązywane z sieci przemysłowej, brak bezpośredniej powierzchni ataku
 • Unikalne: Autoryzacja kontrolowana przez klienta z limitem czasu dla sesji, użytkowników i protokołów
 • Unikalne: Tunel połączenia aktywny na potrzeby sesji „just-in-time”  (nie zawsze otwarty, jak w tradycyjnych rozwiązaniach VPN)
 • Unikalne: Nadzór w czasie rzeczywistym, możliwość nagrania i odtworzenia dowolnej sesji
Aktywuj wartościowe usługi zdalne
 • Wsparcie techniczne, utrzymanie usług i rozwiązywanie problemów
 • Eksperci dostępni na żądanie
 • Zdalne działania zapobiegawcze
 • Bezpieczne przesyłanie plików: np. poprawek oprogramowania, plików/danych, logów, instrukcji
 • Szkolenia
 • Zdalny dostęp dla pracowników i wykonawców

Wyróżniki Honeywell Secure Remote Access

Unikalna technologia Honeywell

 • Brak przychodzących reguł firewall, wszystkie połączenia nawiązywane w ramach zaufanej sieci poprzez pojedynczy port wyjściowy (reverse tunnel). Brak bezpośredniej powierzchni ataku!
 • Wieloczynnikowe uwierzytelnianie do Security Center, oddzielne od lokalnego uwierzytelniania dla zakładu.
 • Kontrolowana przez klienta autoryzacja każdej sesji. Zapewnia autonomiczność zakładu, w uzupełnieniu do scentralizowanego zarządzania użytkownikami.
 • Autoryzacja z limitem czasu dla określonych sesji, użytkowników i protokołów.
 • Tunel połączenia (reverse tunel) tworzony na potrzeby sesji „just-in-time” po procesie autoryzacji. Z założenia nie jest tworzony żaden kanał komunikacyjny z Security Center do obiektu dopóki nie jest potrzebny.
 • Zdalny użytkownik bądź komputer nigdy nie jest traktowany jako część zaufanej sieci. Brak możliwości „ucieczki” poza stworzony tunel VPN.
 • Wszystkie hasła są przetrzymywane w managerze haseł. Hasło nie jest nigdy ujawniane użytkownikom zdalnym. Unika złożoności udostępniania haseł lub ich zmiany po każdym użyciu lub odebraniu dostępu.
 • Nadzór w czasie rzeczywistym (np. udostępnianie ekranu), nagrywanie, odtwarzanie i zakończenie sesji. Ułatwia przeprowadzanie „forensic incident investigation” (informatyka śledcza) oraz szkolenia.
 • Lokalne uprawnienia do przerwania sesji z powodu podejrzanych, nieznanych czynników lub zmian sytuacji w zakładzie (np. awaria, zanik zasilania).
 • Pełne logowanie żądań, autoryzacji, sesji, użytkowników, itp.
 • Klient VSE SERVICE NODE musi zostać zarejestrowany w Security Center, aby funkcjonować (brak tzw. „rogue nodes” – nieautoryzowanych klientów).
 • Należy do ISA-Secure Certified Development Organization (HPS Secure Development Process).
 • Certyfikowany system zarządzania bezpieczeństwem ISO / IEC 27001 dla Managed Security Service Center.
 • Wielokrotne testy penetracyjne przeprowadzone na klientach, partnerach OEM i osobach trzecich oraz wewnętrzne testy penetracyjne i przeglądy bezpieczeństwa Managed Security Service Centers i oprogramowania.

Uznane przez Honeywell, Partnerów OEM i klientów Secure Remote Support na ponad 4,000 instalacji przemysłowych

Tradycyjny VPN

 • Komputer zdalny jest częścią sieci firmowej
 • Po połączeniu, nieograniczony dostęp do zaufanych sieci
 • Zawsze aktywny 24/7
 • Zawsze zautoryzowany
 • Możliwości jedynie nawiązania i zakończenia sesji
 • Dostęp do sieci wstępnie skonfigurowany przez reguły firewall
 • Możliwość przypadkowego pozostawienia połączenia

VPN oraz Honeywell

 • Wieloczynnikowy proces uwierzytelniania (Internet edge)
 • Szyfrowanie TLS 1.2. Zgodność z FIPS 140-2
 • Tunelowanie przez Internet
 • Certyfikaty PKI