Bezpieczeństwo Usług Chmurowych

identyfikacja zagrożeń i ocena bezpieczeństwa konfiguracji usług chmurowych

Bezpieczeństwo Usług Chmurowych

identyfikacja zagrożeń i ocena bezpieczeństwa konfiguracji usług chmurowych

Wyzwania

Gdy firmy starają przenieść swoją infrastrukturę do chmury, pojawiają się obawy o bezpieczeństwo.

 • Czy strona webowa przeniesiona na hosting chmurowy będzie równie bezpieczna?
 • Czy dane aplikacji przechowywane w chmurze zwiększają ryzyko atak cybernetyczny?
 • Jak serwery chmurowe radzą sobie z atakami DDoS?
 • Czym jest bezpieczeństwo chmury i w jaki sposób zaimplementować je w organizacji?

W miarę jak rośnie dostępność infrastruktury w sieci firmy muszą przygotować się na odpieranie coraz bardziej skomplikowanych ataków.

Jak możemy Ci pomóc?

Przeprowadzimy szczegółową analizę konfiguracji usług chmurowych pod względem bezpieczeństwa.

Zidentyfikujemy obszary, w których zastosowane rozwiązania odstają od dobrych praktyk i obowiązujących w branży standardów.

Zapewnimy bezpieczeństwo infrastruktury chmurowej poprzez badanie elementów takich jak:

 • system zarządzania tożsamością,
 • ustawienia sieci wirtualnej,
 • systemy monitorowania i rejestrowania zdarzeń,
 • kontrola kont uprzywilejowanych,
 • usługi kontroli dostępu: zapora sieciowa, uprawnienia i role, ustawienia NAT, load balancer.

W ramach usługi przedstawimy propozycje działań naprawczych, mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa. Możemy także zapewnić wsparcie w zakresie ich realizacji.

W ramach hardeningu infrastruktury proponujemy także:

 • sprawdzenie poprawności konfiguracji maszyn wirtualnych pod względem bezpieczeństwa,
 • testy penetracyjne aplikacji webowych,
 • audyt bezpieczeństwa kodu aplikacji.

Kluczowe korzyści

zapewnienie bezpiezpieczeństwa zasobów chmurowych

zabezpieczenie magazynów danych przed wyciekiem informacji

ochrona maszyn wirtualnych przed nieautoryzowanym dostępem

dostarczenie informacji ułatwiających analizę incydentów

umożliwienie szybkiej reakcji na potencjalnie szkodliwe działania

opracowanie rekomendacji w formie działań naprawczych