Konferencje i wykłady

Jak kupować cyberbezpiecznie?

Webinarium w ramach Akademii ICT
17.06.2020

W trakcie webinarium omówione zostaną zagadnienia o charakterze prawno-regulacyjnym i technologicznym związane z przeprowadzeniem postępowania zakupowego dotyczącego produktów/usług teleinformatycznych z punktu widzenia ryzyk związanych z cyberbezpieczeństwem. Omówimy istniejące przepisy dotyczące cyberbezpieczeństwa, wytyczne organów administracji, konkretne zagadnienia związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania zamówieniowego – także pod katem konstruowania SIWZ.

W poszukiwaniu zdalnego szczęścia w ICS – jak przygotować bezpieczny zdalny dostęp

TechRisk Management Forum
18.06.2020

Obecna sytuacja wymusiła oraz przyspieszyła konieczność wykorzystania zdalnego dostępu do zarządzania i nadzorowania systemami sterowania. Jakie korzyści i jakie wyzwania wiążą się z wdrożeniem i użytkowaniem zdalnego dostępu? Opowiemy jakie cechy powinien posiadać cyberbezpieczny zdalny dostęp oraz pokażemy jakich rozwiązań nie można stosować.

#zdalnydostep #OT #ICS #VPN #systemysterowania #automatykaprzemysłowa