Audyt KSC

ocena dostosowania przedsiębiorstwa do wymagań Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa

Audyt KSC

ocena dostosowania przedsiębiorstwa do wymagań Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa

Wyzwania

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 roku o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa zobowiązuje operatorów usług kluczowych oraz dostawców usług cyfrowych do wykazania odpowiednich zdolności i kompetencji w obszarze cyberbezpieczeństwa, umożliwiających zapewnienie poufności, integralności i dostępności danych przetwarzanych w systemach wspierających realizację usług kluczowych oraz ciągłości świadczenia usług cyfrowych.

Jak możemy Ci pomóc?

Audyt KSC to ocena gotowości firmy do realizacji obowiązków wynikających z treści Ustawy. Oferujemy dedykowane podejście oparte na szczegółowej analizie i identyfikacji luk w obszarach takich jak: zarządzanie ryzykiem, zarządzanie utrzymaniem i konfiguracją systemów, bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe, zarządzanie dostępem, ciągłość działania, zarządzanie dostawcami oraz zarządzanie incydentami.

W zależności od specyfiki i potrzeb firmy proponujemy:

szczegółowy audyt bezpieczeństwa systemów informacyjnych obejmujący testy penetracyjne, audyt bezpieczeństwa kodu aplikacji czy Cybersecurity Bill of Materials,

wsparcie w implementacji rekomendacji poaudytowych,

szkolenia podnoszące świadomość w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Kluczowe korzyści

niezależna ocena zgodności organizacji z wymaganiami Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa

weryfikacja mechanizmów kontroli zmierzających do zabezpieczenia przed cyberatakami

weryfikacja zdolności wykrywania, reakcji i odtworzenia po wystąpieniu incydentu bezpieczeństwa