Cybersecurity Bill
of Materials

identyfikacja i ocena bezpieczeństwa elementów oprogramowania wbudowanego

Cybersecurity Bill
of Materials

identyfikacja i ocena bezpieczeństwa elementów oprogramowania wbudowanego

Wyzwania

W dzisiejszym świecie, gdzie malware, ransomware, botnety pojawiają się z dnia na dzień i w ciągu tygodnia są w stanie sparaliżować pracę szpitali, urzędów i fabryk na całym świecie pojawia się pytanie: jak bardzo jesteśmy w stanie zaufać producentom oprogramowania i sprzętu w zakresie bezpieczeństwa ich rozwiązań? Jak pokazuje praktyka większość ataków realizowana jest z wykorzystaniem podatności w open sourcowych komponentach, które nie są odpowiednio często aktualizowane oraz z wykorzystaniem luk w firmwarze urządzeń teleinformatycznych, IoT I OT.

8%

przedsiębiorstw jest świadomych i przygotowanych na odparcie ataków powiązanych z podatnościami w firmware

50%

przedsiębiorstw, które kładą nacisk na bezpieczeństwo sprzętu z którego korzystają zgłosiło co najmniej jeden incydent związany z zainfekowanym firmwarem

70%

co najmniej tyle przedsiębiorstw nie przykłada wagi do bezpieczeństwa sprzętu i uważa się za nieprzygotowane na jakiekolwiek ataki od strony zainfekowanego firmwaru

Jak możemy Ci pomóc?

Na podstawie dostarczonego kodu źródłowego, firmwaru lub jedynie samego urządzenia określimy użyte w nim komponenty oprogramowania firm trzecich wraz z ich wersjami i istniejącymi podatnościami. Dokonamy oceny i audytu bezpieczeństwa zamkniętych, czyli nieupublicznionych, komponentów oprogramowania wdrożonych przez producenta aplikacji czy urządzenia. Analiza wykaże, czy możesz czuć się bezpiecznie wykorzystując urządzenie w swojej infrastrukturze lub instalując aplikacje na desktopie czy smartphonie. Po odnalezieniu podatności pomożemy w rozmowach z producentem rozwiązania nad przygotowaniem odpowiedniej łatki bezpieczeństwa oraz przedstawimy propozycje metod naprawczych.

Cybersecurity Bill of Materials jest listą wszystkich użytych komponentów oprogramowania wraz z ich wersjami, które składają się na końcowy produkt, aplikację czy oprogramowanie wbudowane (firmware) urządzenia.

Jeśli dostarczysz nam:

kod źródłowy – przeanalizujemy twój build system wraz z plikami konfiguracyjnymi, przeprowadzimy audyt bezpieczeństwa metodami analizy statycznej, dynamicznej oraz przeprowadzimy analizę manualną,

firmware urządzenia – wykorzystując techniki inżynierii wstecznej odtworzymy zawartość systemu plików, zdekompilujemy pliki wykonywalne i biblioteki, sprawdzimy pliki konfiguracyjne, wykorzystane komponenty oprogramowania i ich wersje. Przeprowadzimy audyt z naciskiem na własnościowe elementy oprogramowania wprowadzone przez producenta urządzenia. Dokonamy także sprawdzenia firmware pod kątem istnienia backdoorów, nieudokumentowanych użytkowników czy zaszytych wrażliwych danych (klucze prywatne, kryptograficzne),

urządzenie – nasza praca będzie polegać na dekompozycji urządzenia, pozyskania danych z pamięci nieulotnych i ominięcia zastosowanych zabezpieczeń przed inżynierią wsteczną. W ramach audytu wykonamy opisane powyżej: firmware urządzenia oraz analizę kodu źródłowego.

Kluczowe korzyści

Ograniczenie ryzyka potencjalnego ataku cybernetycznego poprzez:

zbudowanie i zarządzanie bazą wiedzy dotyczącą stosowanych w oprogramowaniu komponentów

identyfikacja komponentów wraz z wersjami i istniejącymi podatnościami

zapewnienie zgodności stosowanych bibliotek z warunkami licencji

identyfikacja fragmentów kodu skopiowanych z open-sourcowych źródeł

świadome podejmowanie decyzji dotyczących aktualizacji oprogramowania lub wymuszeniu na producencie oprogramowania przygotowania aktualizacji

możliwość monitorowania komponentów pod kątem pojawiających się podatności

Przeczytaj także