Testy penetracyjne

identyfikacja podatności w systemach
teleinformatycznych i infrastrukturze

Testy penetracyjne

identyfikacja podatności w systemach
teleinformatycznych i infrastrukturze

Wyzwania

Zorientowanie na szybkie dostarczanie wartości biznesowych narzuca ogromne tempo działania współczesnych organizacji. Mnogość i różnorodność systemów teleinformatycznych oraz brak odpowiednich procedur dotyczących inwentaryzacji, czy zarządzania konfiguracją może skutkować niekontrolowanym podłączaniem nowych urządzeń do infrastruktury, brakiem ich aktualizacji lub występowaniem podatności w systemach. Tego typu naruszenia prawidłowych wzorców prowadzą do zwiększonej ekspozycji organizacji na ataki hakerskie, które mogą być trudne do zidentyfikowania, a których skutki mogą wpłynąć na wizerunek oraz budżet firmy.

Jak możemy Ci pomóc

W ramach testów penetracyjnych zidentyfikujemy podatności w objętej badaniem infrastrukturze lub systemie oraz zaproponujemy szczegółowe działania naprawcze mające na celu ograniczenie zidentyfikowanych ryzyk. Do każdego testu podchodzimy indywidualnie, co pozwala na przeprowadzenie analizy uwzględniającej potencjalne wektory ataków. Raport o zidentyfikowanych podatnościach uzupełniamy o wskaźnik krytyczności, opracowany na podstawie uznanych metodyk.

Kluczowe korzyści

weryfikacja odporności infrastruktury na najczęściej występujące wektory ataków

wykrycie potencjalnych słabych punktów i podatności oraz wskazanie działań naprawczych

uzyskanie pełnego obrazu infrastruktury, systemów oraz oprogramowania poprzez skatalogowanie zasobów i urządzeń znajdujących się w sieci

weryfikacja skuteczności istniejących mechanizmów prewencyjnych

rekomendacje poprawiające stan bezpieczeństwa