O nas

Grupa Quantron właściciel spółki Seqred

Grupa Quantron tworzy nowatorskie rozwiązania techniczne. Oferuje szeroki wachlarz usług opartych o pionierskie rozwiązanie i najnowszą technologię. Łączenie nowoczesnych systemów i metod sprawia, że Grupa Quantron jest:

  • operatorem telekomunikacyjnym w zakresie telemetrii transmisji danych oraz ich przetwarzania,
  • producentem urządzeń IoT (Internet of Things) oraz M2M (machine to machine) – wspiera rozwój Smart Cities, które wykorzystują zaawansowaną technologię do polepszenia życia i funkcjonowania w miastach. Celem Smart Cities jest ułatwienie poruszania się w rozwiniętych miastach. Rozwiązania Quantron oferowane w tym obszarze obejmują m.in. inteligentne oświetlenie, systemy bezpieczeństwa drogowego oraz opomiarowania i zarządzania infrastrukturą miejską,
  • projektantem i producentem specjalizowanych układów elektroniki o różnym stopniu zaawansowania i szerokim zakresie przeznaczenia,
  • dostawcą usług pozyskiwania danych fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, realizowanych z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych (UAV) z niskiego pułapu,
  • dostawcą usług informatycznych w obszarze produkcji oprogramowania ze szczególnym uwzględnieniem rynku IoT, M2M oraz OT (Operational Technology),
  • projektantem i wytwórcą rozwiązań dla klienta masowego łączących elementy AR (rozszerzona rzeczywistość) oraz automatyki i robotyki.

Klienci Grupy Quantron to w większości przedsiębiorstwa z sektora przemysłu ciężkiego, transportu, energetyki i gazownictwa oraz firmy z sektora handlu detalicznego.

Dlaczego powstał Seqred?

W świecie, w którym każdego dnia do Internetu podłącza się 8 mln nowych urządzeń, cyberbezpieczeństwo musi być traktowane priorytetowo. Niestety, nie wszyscy producenci i dostawcy inteligentnych urządzeń dbają o ich bezpieczeństwo. Natomiast użytkownicy często nie posiadają wystarczającej wiedzy, by właściwie skonfigurować urządzenie.

W swojej codziennej pracy, specjaliści z Grupy Quantron, stale spotykają się z wyzwaniami związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa. Jednocześnie nie znaleźli firmy, która oferowałaby kompleksowe i multidyscyplinarne wsparcie w zakresie cyberbezpieczeństwa dopasowane do specyfiki rozwiązań i produktów Grupy.

Dlatego powstała firma Seqred, która specjalizuje się w testach, audytach i wdrażaniu najwyższej klasy rozwiązań bezpieczeństwa. Jesteśmy niezależnym podmiotem Grupy Quantron, wyspecjalizowanym w zakresie cyberbezpieczeństwa. Wierzymy, że walkę z cyber zagrożeniami można wygrać. Wystarczy tylko świadomie i umiejętnie stosować dostępne zabezpieczenia łącząc je w kompletne rozwiązania dopasowane do specyfiki produktu oraz użytkownika.

Dlatego powstała firma Seqred, która specjalizuje się w testach, audytach i wdrażaniu najwyższej klasy rozwiązań bezpieczeństwa. Jesteśmy niezależnym podmiotem Grupy Quantron, wyspecjalizowanym w zakresie cyberbezpieczeństwa. Wierzymy, że walkę z cyber zagrożeniami można wygrać. Wystarczy tylko świadomie i umiejętnie stosować dostępne zabezpieczenia łącząc je w kompletne rozwiązania dopasowane do specyfiki produktu oraz użytkownika.

W Seqred śledzimy wzrastającą skalę i powszechność incydentów bezpieczeństwa skierowaną na urządzenia OT i IoT. Ich częstotliwość i zasięg w pierwszej kolejności dotyka niczego nieświadomych użytkowników, których urządzenia coraz częściej są wykorzystywane jako infrastruktura do przeprowadzania cyberataków.

Naszym celem jest dzielenie się doświadczeniem oraz przekazywanie naszym klientom wiedzy, z zakresu bezpieczeństwa IoT oraz szeroko pojętej informacji.

Założyciele/Zarząd

Seqred tworzą specjaliści, posiadający wieloletnie doświadczenie w dziedzinie bezpieczeństwa IT oraz OT. To profesjonaliści, którzy realizowali i realizują projekty dla największych firm w Polsce i za granicą. Seqred to managerowie, którzy zarządzali zespołami eliminującymi ryzyko i incydenty bezpieczeństwa oraz wspierającymi bezpieczną cyfryzację.

Józef Sulwiński

Józef Sulwiński \ Prezes Zarządu

Ekspert posiadający obszerną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa systemów informatycznych. Pracował na stanowiskach kierowniczych w banku, firmie telekomunikacyjnej oraz firmie strategicznej dla polskiej gospodarki oraz bezpieczeństwa energetycznego kraju. Budował i kierował doradztwem IT/OT w jednej z największych światowych firm doradczych. Szkolił się w ośrodkach akademickich takich jak Harvard Business School oraz Carnegie Mellon Univeristy. Ukończył program szkoleniowy z zakresu budowy i zarządzania zespołami reagowania na incydenty bezpieczeństwa ufundowany przez Departament Obrony USA.

Krzysztof Swaczyński

Krzysztof Swaczyński \ Wiceprezes Zarządu

Doradca strategiczny w zakresie bezpieczeństwa wykorzystania nowoczesnych technologii. Doświadczenie zdobywał w firmach doradztwa strategicznego. Doradzał globalnym i lokalnym organizacjom w planowaniu oraz bezpiecznym wdrażaniu transformacji cyfrowych. Współpracował z zarządami firm, doradzając w zakresie realizacji potencjału oraz eliminacji ryzyk związanych z cyfryzacją. Swoje kompetencje zarządcze rozwijał w ramach programu Executive Education na MIT Sloan School of Management.