Kontakt

Jak możemy Ci pomóc? Napisz do nascaptcha

* pola wymagane

Administratorem Danych Osobowych jest SEQRED S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Rybnicka 52, 02-432 Warszawa. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawą o ochronie danych osobowych, w celu zareagowania na przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego wiadomości. Przesłane dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do obsługi korespondencji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże każdorazowo niezbędne w celu zareagowania na przesłaną wiadomość.

Więcej

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych, w szczególności o przysługujących prawach (w tym dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub wycofania zgody), znajdują się w Polityce Prywatności.

Seqred S.A. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000737154 o kapitale zakładowym 100 000 zł opłaconym w całości.
NIP: 5223129294 – REGON: 380552914

SEQRED S.A.

+48 22 292 32 23

biuro@seqred.pl

ul. Rybnicka 52
02-432 Warszawa