Operacje
Red Team

przekrojowa weryfikacja
zabezpieczeń przedsiębiorstwa

Operacje
Red Team

przekrojowa weryfikacja
zabezpieczeń przedsiębiorstwa

Wyzwania

Cyberataki stanowią realne zagrożenie dla biznesu.

Cyberbezpieczeństwo to nie tylko zabezpieczenie firmowego sprzętu IT, czy wprowadzenie np. polityki trudnych do odgadnięcia haseł.

Obecnie większość ataków na infrastrukturę IT/ OT to połączenie trzech obszarów:

  • naruszenie bezpieczeństwa fizycznego przedsiębiorstwa,
  • działań socjotechnicznych przeprowadzanych na pracownikach,
  • oraz wykorzystanie technologii do penetracji sieci teleinformatycznej.

Jak możemy Ci pomóc?

Operacje Red Team to kontrolowane ataki hakerskie przeprowadzane w taki sposób, w jaki przebiegają w rzeczywistości.

Zespół Red Team pojawia się na terenie firmy, wchodzi w interakcję z pracownikami, znajduje słabe punkty infrastruktury IT oraz najsłabsze punkty zabezpieczeń firmy. W efekcie jest w stanie wykryć wszystkie krytyczne luki w systemie bezpieczeństwa.

Podejście Red Team różni się od badań podatności i testów penetracyjnych

Red Teaming wychodzi od hipotez na temat pobudek i motywacji przeciwnika oraz identyfikacji wynikających z tego zagrożeń. Bierze pod uwagę wszystkie możliwe wynikające z nich ścieżki ataków. Następnie rozpatruje je w kontekście możliwości i umiejętności przeciwnika oraz dostępnych cech i funkcjonalności wykorzystywanych systemów informatycznych. Rezultatem jest dostarczenie klientom kompleksowej informacji na temat stanu bezpieczeństwa ich firmy oraz strategiczna priorytetyzacja i dobranie efektywnych i skutecznych sposobów zabezpieczeń.

W zależności od specyfiki i potrzeb firmy proponujemy:

Pełną operację Red Team

obejmującą OSINT, penetrację infrastruktury teleinformatycznej firmy, próbę dostępu fizycznego do obiektów i urządzeń oraz testy socjotechniczne na pracownikach. Efektem prowadzonych działań jest raport z rekomendacjami, których wprowadzenie podwyższy bezpieczeństwo przedsiębiorstwa.

Testy penetracyjne:

weryfikację skuteczności mechanizmów bezpieczeństwa zastosowanych w ramach rozwiązań IT/ OT. Celem testów jest identyfikacja podatności, aby ocenić poziom zabezpieczeń i podać rekomendacje mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa.

Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa

dla pracowników i kadry zarządzającej

Red Team – korzyści

fizyczne, techniczne i organizacyjne zabezpieczenie zasobów firmy

zrozumienie i lepsze przygotowanie organizacji na ataki cybernetyczne

wykrycie faktycznych zagrożeń wynikających z podatności w infrastrukturze i błędnie zaaplikowanych procedur bezpieczeństwa

weryfikacja skuteczności i poprawności działania zespołu reagującego na incydenty