White Paper:

Jak bezpiecznie kupować bezpieczną automatykę przemysłową

 • W jaki sposób definiować wymagania bezpieczeństwa?
 • Jakie kryteria wziąć pod uwagę, aby realnie zwiększyć poziom cyberbezpieczeństwa organizacji, bez negatywnego wpływu na przebieg procesu zakupowego?

Wieloletnie korzystanie z urządzeń i systemów automatyki przemysłowej, które nie były projektowane z myślą o cyberbezpieczeństwie, w połączeniu ze zmieniającym się otoczeniem środowiska OT zwiększającym ekspozycję na cyberataki generuje realne ryzyko dla całej organizacji.

Może ono zostać ograniczone poprzez projektowanie i implementację rozwiązań automatyki z uwzględnieniem aspektów związanych z cyberbezpieczeństwem – Security by Design. Projektowanie i wdrażanie najczęściej realizowane jest przez zewnętrznych wykonawców, natomiast odpowiedzialność za cyberbezpieczeństwo leży po stronie zamawiającego i zaczyna się na etapie planowania inwestycji.

Zamów broszurę, która zawiera zestaw wymagań bezpieczeństwa opisanych językiem zakupów.

Lista zawiera 247 wymagań cyberbezpieczeństwa do wykorzystania w postępowaniach zakupowych.

Wypełnij formularz i zamów broszurę  captcha

  * pola wymagane

  Administrator danych, cele oraz podstawa prawna przetwarzania, okres przez który dane będą przetwarzane, odbiorcy danych.

  Więcej

  Administrator danych oraz informacje kontaktowe Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest SEQRED Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Rybnicka 52, 02-432 Warszawa, tel./fax: (+48 22) 292 32 23, email [email protected]
  Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania dane osobowe są przetwarzane przez SEQRED Sp. z o.o. w celach:
  a. realizacji procesu zakupowego.
  b. organizacji szkoleń, organizacji konferencji, warsztatów.
  podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:
  a. zgoda wyrażona przez Panią/Pana;
  b. niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy dotyczącej uczestnictwa w konferencji/szkoleniu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO*);
  c. prawnie uzasadniony interes realizowany przez SEQRED Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  Okres przez który dane będą przetwarzane dane osobowe mogą być przechowywane przez okres 10 lat od dnia otrzymania danych osobowych
  Odbiorcy danych dane osobowe mogą być udostępnione:
  a.podmiotom świadczącym na rzecz SEQRED Sp. z o.o. usługi informatyczne;
  b. podmiotom świadczącym na rzecz SEQRED Sp. z o.o. usługi kadrowo-księgowe i prawne;
  c. podmiotom świadczącym na rzecz SEQRED Sp. z o.o. usługi związane z realizacją szkoleń, w tym hotelom i centrom konferencyjnym
  Prawa osoby, której dane dotyczą 1. ma Pani/Pan prawo do żądania od SEQRED Sp. z o.o. jako administratora dostępu do podanych przez Panią/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych;
  2. ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych;
  3. ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  5. podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w szkoleniu.

  * Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) tzw. RODO.

  Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych, w szczególności o przysługujących prawach (w tym dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub wycofania zgody), znajdują się w Polityce Prywatności.