Elektroenergetyka XXI wieku – ewolucja zagrożeń

Do niedawna zagrożenia fizyczne i naturalne stanowiły największe, jeśli nie jedyne niebezpieczeństwo dla prawidłowego funkcjonowania systemów energetycznych. Wraz z pojawieniem się inteligentnych sieci i zautomatyzowanych urządzeń, energetyka stała się wrażliwym celem cyberataków zakłócających prawidłowe działanie systemów generacji i dystrybucji prądu.

Rok 2010 był dla polskich energetyków szczególnie trudny, ponieważ warunki pogodowe powodowały oblodzenia linii elektroenergetycznych, które padały jedna za drugą. Pierwsza poważna awaria wydarzyła się w styczniu tego roku w rejonie województwa świętokrzyskiego – wówczas dostaw prądu pozbawionych było ponad 25 tysięcy gospodarstw. Po raz kolejny aura dała o sobie znać na końcu grudnia tego samego roku, kiedy – ponownie z powodu oblodzenia linii elektroenergetycznych – awaria dotknęła niemal całej północnej Polski. Szczególnie podatne na zerwania okazały się przewody odgromowe, które często były pierwszym kamykiem lawiny zdarzeń.

W tamtym czasie zagrożenia świata realnego stanowiły większe niebezpieczeństwo, niż ataki w cyberprzestrzeni. Od ataku na wirówki do wzbogacania uranu w Natanz w Iranie minęło wówczas zaledwie kilka miesięcy i świat dopiero budził w sobie świadomość tego, z jaką mocą cyberataki mogą wpłynąć na gospodarkę.

Niezawodność sieci, czyli uzależnienie od AI

Dla większości gałęzi przemysłu przyszłość rysuje się bardzo podobnie – jest to maksymalizacja automatyzacji procesów i zarządzania zdarzeniami, czyli wprowadzenie algorytmów i elementów sztucznej inteligencji, w celu wyeliminowania błędów ludzkich. Tworzone i wdrażane obecnie algorytmy, nie tylko potrafią reagować na zaistniały problem, ale również posiadają wiedzę o zdarzeniach, jakie miały miejsce w przeszłości i na tej podstawie potrafią analizować bieżące trendy zachowań i poziomy parametrów poszczególnych elementów. Pozwala to na sterowanie procesami w sposób zapobiegający rozwojowi niebezpiecznych sytuacji. Każdy nowy przypadek jest poddawany bieżącej analizie, aby mógł zasilić bazę danych algorytmu i tym samym go udoskonalać.

Taki sam proces realizowany jest też obecnie w elektroenergetyce, co powoduje, iż ta branża także musi kierować się w stronę integracji wszystkich elementów systemu w jeden dynamiczny i jednocześnie harmonijny organizm.

Energetyczny cyberorganizm

Czujniki i elementy automatyki przemysłowej umieszczone na stacjach transformatorowych, w krytycznych punktach sieci przesyłowych oraz w elektrowniach są ze sobą coraz bardziej zintegrowane i od siebie zależne. Do tego dochodzi kontrola punktów odbioru (inteligentne liczniki) oraz algorytmy optymalizujące przepływy mocy w sieci. Taki proces wymaga umiejętnej konfiguracji sieci danych łączącej wszystkie te elementy i sterowniki (szczegóły w artykule: Segmentacja sieci w ochronie systemów przemysłowych) oraz niezwykłej dbałości o zabezpieczenie całej sieci przed atakami cybernetycznymi.

Najsłabszym ogniwem tego ekosystemu niestety nadal pozostaje człowiek co uwydatnia się na niemal wszystkich poziomach zabezpieczenia sieci i działających w niej elementów. Najbardziej popularne są nadal ataki phishingowe polegające na rozsyłaniu emaili z niebezpiecznym załącznikiem, którego otwarcie daje atakującym dostęp do sieci, w której znajduje się zainfekowany komputer lub powoduje różnego rodzaju szkody w sieci IT. Atak taki jest jednak ryzykowny i najczęściej nie daje atakującym długotrwałego dostępu do systemów ofiary ataku.

Bardziej skuteczne mogą okazać się ataki, w których dostęp do systemów zarządzania siecią elektroenergetyczną następuje stopniowo na przykład poczynając od firmowej sieci WiFi lub dostępów wykorzystywanych przez serwisantów, którzy zajmują się utrzymaniem elementów stacji transformatorowych bądź elektrowni.

Hakerzy wchodzą tylnimi drzwiami

Każda szczelina w pozornie jednolitej strukturze zabezpieczeń może być tą, która będzie początkiem pasma problemów prowadzących do pozbawienia odbiorców dostaw energii elektrycznej czy degradacji parametrów jakościowych sieci energetycznej, poprzez wyłączenie lub też nawet trwałe uszkodzenie urządzeń. Im dłuższy jest czas nieuprawnionego dostępu do sieci IT i systemów sterowania siecią elektroenergetyczną, tym więcej czasu atakujący mają na przygotowanie bardziej wymyślnych form działania i tym większym zaskoczeniem może okazać się atak.

Najlepszym przykładem jest malware Stuxnet stworzony wspólnie przez Izrael i USA, w celu uszkodzenia irańskich wirówek do wzbogacania uranu. Złośliwe oprogramowanie powodowało, że odczyty parametrów pracy urządzeń pozostawały na właściwym poziomie, gdy jednocześnie urządzenia były wysterowane do wartości skrajnych powodujących ich uszkodzenie. Nietrudno jest sobie wyobrazić atak, w którym administrator systemu zarządzania siecią elektroenergetyczną otrzymuje prawidłowe wskazania pracy urządzeń, a jednocześnie w tym samym czasie następują takie odchylenia parametrów sieci, które powodują uszkodzenia transformatorów. Przy odpowiednim przygotowaniu ataku część sterowników stacji transformatorowej nie zareaguje, ponieważ również one będą otrzymywały prawidłowe wskazania wartości prądu, napięcia, synchronizacji bądź temperatury, pomimo że rzeczywistość będzie zupełnie odmienna. Byłaby to skomplikowana operacja, ale czy na pewno niemożliwa?

O krok przed atakującymi

W celu zapewnienia bezpieczeństwa systemów energetycznych tak ważne są następujące działania:

Etap planowania, budowy i rozwoju systemu:

 • zakup odpowiednich elementów infrastruktury sieciowej wraz z komponentami systemu cyberbezpieczeństwa,
 • kontrola łańcucha dostaw sprzętu i oprogramowania w celu zabezpieczenia się przed wprowadzeniem do sieci elementów posiadających podatności (Cybersecurity Bill of Materials) lub elementów celowo zmodyfikowanych w celu pozyskania nieuprawnionych dostępów do infrastruktury,
 • segmentacja sieci IT,
 • minimalizacja ilości uruchamianych serwisów, protokołów oraz wystawianych portów.

Szkolenia:

 • rozwój kompetencji i świadomości zagrożeń we własnej organizacji poprzez przeprowadzanie regularnych szkoleń dla pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa (szkolenia Security Awareness),
 • szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informacji, uświadamiające konsekwencje publikowania lub przekazywania danych potencjalnie wrażliwych, których wykorzystanie może wspomagać proces ataku cybernetycznego na naszą firmę.

Utrzymanie sieci i systemów:

 • korzystanie z usługi typu Threat Intelligence – bieżące śledzenie informacji na temat nowych form zagrożeń, planowanych atakach oraz przygotowywanych programach typu malware,
 • regularny update reguł na firewall’ach oraz upgrade oprogramowania,
 • monitoring, kontrola i inwentaryzacja urządzeń, oprogramowania oraz narzędzi wprowadzanych do sieci,
 • testy sieci IT i jej zabezpieczeń poprzez regularnie przeprowadzane pentesty oraz operacje RedTeam,
 • procedury przyznawania, odbierania i modyfikacji dostępów do sieci dla własnych pracowników oraz klientów, dostawców i serwisantów zewnętrznych,
 • prowadzenie polityki zmiany haseł na wszystkich poziomach dostępu,
 • kontrola danych udostępnianych publicznie przez firmę (OSINT).

Jest to w rzeczywistości nieustanna praca, dzięki której systemy i procedury dotyczące cyberbezpieczeństwa będą choćby o krok wyprzedzały możliwości atakujących.

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *