Jak zainfekować sieć OT przez Internet?

W raporcie Globalnych Ryzyk 2020 Światowego Forum Ekonomicznego cyberataki oraz przełamanie kluczowych zabezpieczeń infrastruktury oraz sieci zostały zaklasyfikowane w TOP 10 globalnych ryzyk. Świadomość zagrożeń użytkowników końcowych ciągle rośnie, a co za tym idzie atakujący poszukują nowych metod instalacji malware’u. W artykule przedstawimy atak z przełomu 2013 i 2014 roku, który spowodował nieświadome udostępnianie przez użytkowników informacji o infrastrukturze ICS, możliwe scenariusze ataku oraz metody zabezpieczeń sieci przemysłowych.

Malware pochodzący z Internetu infekuje sieć korporacyjną

Jest przełom 2013 i 2014 roku. Na przejętych stronach Internetowych producenta routerów VPN firmy Ewon zostaje podmieniona zawartość plików aplikacji klienckiej. Zanim producent urządzeń sieciowych usunie złośliwe dane z serwera, około 250 unikalnych użytkowników pobierze i wielu z nich zainstaluje „poprawione” przez grupę Dragonfly oprogramowanie (atak typu watering hole), żeby później nieświadomie udostępniać informacje o wykorzystywanych aplikacjach oraz infrastrukturze ICS.

Działania atakujących w powyższym przypadku były sprofilowane na konkretną grupę użytkowników, osób związanych z przemysłem. Hakerzy do ataku wykorzystywali dwa główne warianty malware’u umożlwiające zdalny dostęp i klasyfikowane jako RAT (remote-access-trojan): Havex (Oldrea) oraz Kragany, dzięki którym mogli między innymi pobierać oraz wysyłać dane i uruchamiać pliki wykonywalne na komputerze ofiary. Oprogramowanie posiadało funkcje takie jak: katalogowanie dokumentów, pozyskiwanie haseł oraz robienie zrzutów ekranu.

Znając możliwości złośliwego oprogramowania, aby lepiej się przed nimi chronić, warto jest poznać możliwe źródła instalacji z Internetu oraz narażone komponenty.

Czynniki zagrożeń dla sieci przemysłowych

Sieci korporacyjne wykorzystują standardowe komponenty takie jak: systemy operacyjne, serwery www oraz bazy danych. Przeglądarki oraz klienci poczty elektronicznej (e-mail) na ogół mają połączenie z Internetem. Nowe podatności tych komponentów są odkrywane niemal codziennie. Atakujący może je wykorzystać w celu dostania się do sieci korporacyjnej oraz instalacji malware’u. Alternatywnie, malware może zostać wprowadzony do sieci korporacyjnej przy wykorzystaniu zainfekowanych nośników wymiennych. W obu przypadkach, krytyczne lub wrażliwe informacje mogą zostać pozyskane przez czynnik zagrażający. Ponadto utrzymanie właściwego bezpieczeństwa IT jest utrudnione przez rosnące wykorzystanie sieci i protokołów Ethernet w środowisku ICS oraz ich połączenie z serwerami wchodzących np. w skład systemów ERP lub MES. Wzajemne relacje powodują, że często infiltracja sieci ICS jest możliwa bezpośrednio z sieci biurowej czy korporacyjnej lub w następnej fazie ataku.

Dostęp z sieci ICS lub sieci zbliżonej do ICS do innych sieci – zwłaszcza Internetu – może skutkować atakami profilowanymi lub nieukierunkowanymi. Poniżej prezentujemy scenariusze zagrożeń.

Scenariusze zagrożeń, które warto omówić podczas okresowych szkoleń dla pracowników i dostawców zewnętrznych

Scenariusz 1.
Wykorzystanie znanych luk w zabezpieczeniach lub tzw. exploitów typu zero-day. Te ostatnie oznaczają nieznane wcześniej ataki, czyli takie, które nie są jeszcze wykrywalne przez programy antywirusowe lub przez inne rozwiązania bazujące na sygnaturach.

Scenariusz 2.
Manipulowanie zewnętrznymi stronami internetowymi, np. w celu przeprowadzenia ataku typu drive-by-download. Czasem wystarczą odwiedziny strony, by infrastruktura ofiary została zainfekowana. Jednym z przykładów takich wektorów ataku może być przeglądanie Internetu na urządzeniach wchodzących w skład sterowni (np. serwery SCADA) lub na innych urządzeniach sterujących (np. panelach operatorskich).

Scenariusz 3.
Przeprowadzanie ataków na strony internetowe przedsiębiorstwa (np. SQL Injection, cross-site scripting itp.).

Scenariusz 4.
Zainfekowanie komponentów złośliwym oprogramowaniem, które może rozprzestrzeniać się w sieci w sposób niekontrolowany (np. robakami) oraz atakować przypadkowe systemy ograniczając ich funkcjonalność lub dostępność poprzez nieplanowane wykorzystanie dodatkowych zasobów.

Scenariusz 5.
Instalacja prywatnego sprzętu, który może być zainfekowany lub posiada podatności, które mogą być wykorzystane do przeprowadzenia ataku. Zaskakujące może wydawać się scenariusz z wykorzystaniem routera WLAN w celu korzystania z sieci bezprzewodowej na smartfonach, komputerach do gier oraz konsolach.

Duża część prezentowanych scenariuszy może okazać się problematyczna w kontekście regulacji RODO. Wyciek danych wrażliwych powinien zostać każdorazowo zgłoszony odpowiednim jednostkom. Niewłaściwa obsługa incydentów lub niedopatrzenie ze strony ofiary, może doprowadzić do nałożenia wysokich kar na przedsiębiorstwo.

Ryzyko ataku można zmniejszyć poprzez:

1. maksymalną izolację różnych sieci (segmentację) przez zapory (firewall) oraz zastosowanie rozwiązań VPN do wybranych segmentów, które w dużej mierze ograniczają możliwe ścieżki ataku (np. prowadzące z sieci biurowej, do sieci OT). Ponadto należy izolować niezabezpieczone / nieaktualizowane systemy tworząc tzw. bezpieczne wyspy (secure islands),

2. stosowanie konwencjonalnych zabezpieczeń brzegowych (np. zapory, oprogramowanie antywirusowe) lub w ICS (np. whitelisting aplikacji lub w niektórych przypadkach zapory),

3. ograniczenie dostępnych informacji w przedsiębiorstwie (np. przechowywanych na serwerach plików lub w bazach danych) w celu utrudnienia wycieku krytycznych informacji (zasada niezbędnej wiedzy),

4. regularne i terminowe łatanie systemów operacyjnych i aplikacji w biurze i backend’zie sieci oraz w stosownych przypadkach, w sieciach ICS,

5. monitorowanie oraz analizę logów systemowych w celu wykrycia nietypowych połączeń lub prób ich nawiązania,

6. optymalne utwardzanie wszystkich komponentów IT (usług, komputerów) używanych w środowisku biurowym i ICS.

Czy zastosowanie wszystkich powyższych reguł wyeliminuje całkowicie możliwość infiltracji złośliwego oprogramowania do sieci ICS? Niestety nie, ale według raportu opublikowanego w 2019 r. przez Federalny Urząd ds. Bezpieczeństwa Informacji pozwoli zredukować to ryzyko.

Na koniec warto wskazać na istniejące rozwiązania bezpieczeństwa, które mają m.in. wspomagać monitorowanie komunikacji oraz detekcję zagrożeń w sieciach ICS. Niektórymi z takich rozwiązań są Forge firmy Honeywell, (dawniej ICSShield) oraz produkty firmy Nozomi Networks.

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *