Wpływ konfliktu między Rosją a Ukrainą na ekosystem cyberprzestępczości

Konflikt między Rosją a Ukrainą, który rozpoczął się w 2014 roku, ma głęboki wpływ na różne aspekty społeczeństwa. Jednym z obszarów istotnie dotkniętych tymi zmianami jest globalny ekosystem cyberprzestępczości. Konflikt nie tylko nasilił operacje cybernetyczne między dwoma krajami, ale także przyczynił się do wzrostu i ewolucji działań cyberprzestępczych na całym świecie.

1. Eskalacja państwowych operacji cybernetycznych

Konflikt między Rosją a Ukrainą jest świadkiem znaczącej eskalacji państwowych operacji cybernetycznych. Obie strony coraz bardziej wykorzystują ataki cybernetyczne jako sposób na osiągnięcie celów geopolitycznych i wywarcie kontroli nad swoimi przeciwnikami. Do tej pory ataki te obejmowały zarówno ukierunkowane kampanie szpiegowskie, jak i akty zakłócające i destrukcyjne. Zwiększone napięcie między stronami konfliktu stworzyło sprzyjające warunki dla działań cybernetycznych, umożliwiając cyberprzestępcom wykorzystanie chaosu dla własnej korzyści.

2. Ewolucja taktyk i technik cybernetycznych

Konflikt odegrał kluczową rolę w ewolucji taktyk i technik stosowanych przez cyberprzestępców. Gdy państwowi aktorzy angażują się w ciągłą grę w kotka i myszkę, opracowując i stosując zaawansowane narzędzia i metodyki, ich techniki nieuchronnie przedostają się do szerszego środowiska cyberprzestępczego. I tak na przykład w trakcie konfliktu doszło do wykorzystania zaawansowanego złośliwego oprogramowania ransomware NotPetya w 2017 roku, który spowodował znaczne zakłócenia na skalę globalną, w tym również na Ukrainie. Atak ten został przypisany rosyjskim hackerom działającym z ramienia państwa rosyjskiego. Wykorzystano skradzione narzędzia i broń cybernetyczną, takie jak exploit EternalBlue, który pierwotnie został opracowany przez amerykańską Narodową Agencję Bezpieczeństwa (NSA), lecz później wyciekł i został wykorzystany przez cyberprzestępców. Te i podobne działania zmusiły profesjonalistów ds. bezpieczeństwa cybernetycznego do adaptacji i innowacji, w rezultacie wpływając na dalszą dynamikę ekosystemu cyberprzestępczości.

3. Cyberprzestępczość jako proxy dla interesów państwowych

Konflikt między Rosją a Ukrainą rzeczywiście przyniósł niepokojące zbieżności działań cyberprzestępczych z interesami państwa, prowadząc do zacierania granic między operacjami państwowymi a działalnością cyberprzestępczą. W wielu przypadkach grupy cyberprzestępcze zostały zmuszone, skooptowane lub nawet zrekrutowane przez podmioty państwowe do przeprowadzenia ataków cybernetycznych w ich imieniu. Ten fenomen podkreśla złożoną i rozwijającą się naturę wojny cybernetycznej oraz coraz większe zaangażowanie podmiotów niepaństwowych w działania cybernetyczne sponsorowane przez państwo.

Jednym z godnych uwagi przykładów tej zbieżności jest atak cybernetyczny na sieć energetyczną na Ukrainie w grudniu 2015 roku. Atak, który spowodował masowe przerwy w dostawie energii, został przypisany grupie znanej jako “SandWorm” lub “BlackEnergy”, która miała powiązania z rosyjskimi działaniami hakerskimi sponsorowanymi przez państwo. Atak ten pokazał zdolność cyberprzestępców do współpracy z podmiotami państwowymi i wykorzystania zaawansowanych technik w celu zakłócenia krytycznej infrastruktury.

Innym przykładem hybrydyzacji cyberprzestępczości i interesów państwowych jest działalność grupy Lazarus. Choć nie jest bezpośrednio związana z konfliktem między Rosją a Ukrainą, ta północnokoreańska grupa hakerska sponsorowana przez państwo brała udział w różnych działaniach cyberprzestępczych, w tym w napadach na banki, atakach ransomware i kradzieżach kryptowalut. Ich działania pokazują, jak cyberprzestępcy mogą być zatrudniani przez państwa w celu finansowania operacji lub przeprowadzania szkodliwych działań dla zysku.

Ta hybrydyzacja cyberprzestępczości i interesów państwowych stawia poważne wyzwania dla dokładnego przypisywania ataków cybernetycznych. Zaangażowanie podmiotów państwowych daje cyberprzestępcom pewien poziom ochrony i zapewnia możliwość wyparcia odpowiedzialności, co utrudnia śledzenie ataków do ich prawdziwego źródła. Złożoność relacji i współpracy między cyberprzestępcami a podmiotami państwowymi dalej komplikuje wysiłki związane z przypisywaniem ataków. To zacieranie granic nie tylko utrudnia odpowiedź i odstraszanie, ale także ma głębokie implikacje dla międzynarodowego bezpieczeństwa cybernetycznego, ponieważ stawia tradycyjne rozumienie zagrożeń pod znakiem zapytania i wymaga nowych podejść do obrony i współpracy.

Ponadto, zbieżność działań cyberprzestępczych i interesów państwowych nasila obawy dotyczące transferu wiedzy i technologii między aktorami sponsorowanymi przez państwo a grupami cyberprzestępczymi. Ataki sponsorowane przez państwo często wykorzystują zaawansowane narzędzia, techniki i podatności, które, raz ujawnione lub wyciekłe, mogą być przyjęte przez cyberprzestępców do niegodziwych celów. Ten transfer wiedzy i zdolności zwiększa ogólne wyrafinowanie i skuteczność operacji cyberprzestępczych, stanowiąc poważne zagrożenie dla globalnego bezpieczeństwa cybernetycznego.

4. Geopolityczne efekty domina

Efekt domina konfliktu między Rosją a Ukrainą na ekosystem cyberprzestępczości rozprzestrzenia się poza bezpośrednią regionem konfliktu. Konflikt ten zaostrzył napięcia geopolityczne i przyczynił do pojawienia się nowych aktorów zagrożeń na całym świecie. Cyberprzestępcy, obserwując sukcesy i taktyki państwowych aktorów zaangażowanych w konflikt, starają się naśladować ich metody, aby osiągnąć własne cele. To spowodowało ekspansję ekosystemu cyberprzestępczości, w którym coraz więcej aktorów posiadających zdolności przypominające te państwowe prowadzi ataki cybernetyczne dla zysku finansowego, motywacji ideologicznych lub celów politycznych.

5. Weaponizacja dezinformacji i propagandy

Konflikt między Rosją a Ukrainą był świadkiem masowej weaponizacji dezinformacji i propagandy. Państwowi aktorzy wykorzystywali taktyki cybernetyczne do szerzenia fałszywych narracji, manipulowania opinią publiczną i siania niezgody. Te działania miały głęboki wpływ na zaufanie i stabilność nie tylko w bezpośredniej strefie konfliktu, ale także na skalę globalną. Cyberprzestępcy dostrzegli skuteczność tych taktyk i teraz sami stosują podobne strategie w kampaniach inżynierii społecznej, atakach phishingowych i kampaniach dezinformacyjnych, wykorzystując podatności jednostek, organizacji i społeczeństw.

6. Potrzeba zwiększonej międzynarodowej współpracy 

Konflikt między Rosją a Ukrainą wyraźnie wskazał na pilną potrzebę zwiększenia międzynarodowej współpracy w celu radzenia sobie z rozwijającym się ekosystemem cyberprzestępczości. Transgraniczny charakter zagrożeń cybernetycznych wymaga zharmonizowanego działania, które przekracza granice polityczne. Konflikt ten był sygnałem alarmowym, skłaniającym rządy, organizacje międzynarodowe i interesariuszy ds. cyberbezpieczeństwa do uznania znaczenia współpracy i wymiany informacji. Wspólne działania są niezbędne, aby skutecznie stawić czoła zagrożeniom wynikającym z działań cyberprzestępców pod wpływem konfliktu między Rosją a Ukrainą oraz chronić integralność i bezpieczeństwo cyberprzestrzeni.

Podsumowanie

Konflikt między Rosją a Ukrainą ma głęboki i wieloaspektowy wpływ na ekosystem cyberprzestępczości. Eskalacja państwowych operacji cybernetycznych, ewolucja taktyk i technik cybernetycznych, zbieg interesów państwowych i cyberprzestępczości, geopolityczne efekty domina oraz weaponizacja dezinformacji i propagandy to wszystko znaczące konsekwencje tego konfliktu. Rozwiązanie wyzwań stawianych przez rozwijający się krajobraz cyberprzestępczości wymaga zwiększonej międzynarodowej współpracy i wymiany informacji. Tylko poprzez wspólne wysiłki globalna społeczność może skutecznie zwalczać zagrożenia wynikające z działań cyberprzestępców, którego przyczynkiem jest konflikt między Rosją a Ukrainą oraz chronić integralność i bezpieczeństwo cyberprzestrzeni.

O tym artykule
Powyższy artykuł został opracowany w oparciu o ‘Threat Landscape Report 2022’ sporządzonwym przez ENISA,  Aby przeczytać pełną wersję raportu, kliknij tutaj.

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *