Aplikacje chmurowe jednym z zagrożeń dla sieci OT

Zjawisko outsourcingu zasobów znane z IT zyskuje swoich zwolenników także w środowisku OT, czyli tam, gdzie występują systemy automatyki.

Wykorzystanie usług chmurowych w systemach OT

Zdalny monitoring procesów oraz zużycia mediów

Usługi chmurowe są proponowane np. do prezentacji zużycia mediów oraz możliwości optymalizacyjnych, analizy pętli regulacji i dostrajania nastaw regulatorów. Realizacja bezpośrednich zadań sterowania dla procesów szybkozmiennych pozostaje jeszcze nieosiągalna (ze względu na występowanie opóźnień przy transmisji danych). Ciągle rośnie wykorzystanie komponentów chmurowych do gromadzenia oraz przetwarzania danych historycznych, obliczania złożonych modeli (np. modelowania uszkodzeń, realizacji algorytmów regulacji), a także optymalizacji procesów.

Zdalny monitoring maszyn i systemów automatyki procesowej

Dostawcy usług chmurowych oferują aplikacje wykorzystywane (np. przez integratorów, dział utrzymania ruchu) do nawiązania zdalnego połączenia ze sterownikami maszyn. Takie rozwiązania są dedykowane zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw (sektor MŚP), dla których integracja własnych aplikacji (np. zakup i utrzymanie sprzętu, licencji na oprogramowanie) często okazują się ekonomicznie nieuzasadnione. Systemy wykorzystujące komponenty chmurowe mogą okazać się konkurencyjne cenowo, a ponadto często oferują takie korzyści jak: skalowalność, redundancję oraz opłatę za użycie (Pay-Per-Use).

Wadą stosowania takich rozwiązań w sieciach przemysłowych jest oddanie kontroli nad bezpieczeństwem (np. informacji oraz częściowo urządzeń) podmiotom zewnętrznym, np. dostawcom usług chmurowych.

3 scenariusze zagrożeń, które warto zaprezentować i omówić podczas okresowych szkoleń dla pracowników i dostawców zewnętrznych.

Scenariusz 1.
Modyfikacja lub zakłócenie komunikacji pomiędzy urządzeniami lokalnymi (np. sterownikami) oraz aplikacjami chmurowymi (Cloud) np. poprzez ataki na dostępność usług (ataki typu DoS). Jeśli dane przekazywane z systemów automatyki będą niewłaściwe lub niedostępne, może to prowadzić do wygenerowania nieprawidłowego modelu procesu. W przypadku, gdy taki model wykorzystywany jest bezpośrednio do realizacji zadań sterowania (np. kotłem, wentylacją oraz rekuperacją w celu optymalizacji zużycia mediów w budynku), błędne informacje doprowadzą do zaburzenia systemów HVAC.

Scenariusz 2.
Wykorzystanie błędów implementacyjnych lub niewystarczających mechanizmów bezpieczeństwa w celu uzyskania dostępu do danych przechowywanych na serwerach zewnętrznych (kradzież danych, usunięcie),

Scenariusz 3.
Jeśli dane klientów dzierżawiących infrastrukturę lub usługi
chmurowe nie są odizolowane we właściwy sposób, atak na zasoby jednego klienta, może doprowadzić do zakłóceń lub wtórnych ataków na pozostałych (collateral damage).

Działania pomagające zmniejszyć ryzyko ataku na sieć OT związane z wykorzystaniem komponentów chmurowych?

1. podpisywanie dostosowanych do oczekiwań oraz wymagań zobowiązań kontraktowych z operatorami zewnętrznych komponentów w celu zapewnienienia należytego poziomu świadczenia usług, np. poprzez umowę o gwarantowanym poziomie usług (SLA),

2. współpraca tylko z zaufanymi oraz jeśli to możliwe certyfikowanymi zewnętrznymi dostawcami usług,

3. stosowanie chmury prywatnej w celu zachowania kontroli oraz chronienia wiedzy (know-how) o procesie,

4. zastosowanie silnych mechanizmów kryptograficznych, takich jak szyfrowanie lub kontrola integralności, w celu ochrony danych przechowywanych w chmurze,

5. Korzystanie z wirtualnych sieci prywatnych (VPN) w celu zabezpieczenia połączenia między wydzieloną siecią korporacyjną, a komponentami zewnętrznymi.

Warto wskazać, że przed przystąpieniem do samodzielnej implementacji rozwiązań chmurowych w przedsiębiorstwie, warto przeprowadzić np. audyt gotowości przedsiębiorstwa do wdrożenia usług cyfrowych (zgodnych z ideą Industry 4.0). Jest wiele firm oferujących takie rozwiązania, a jedną z nich jest firma Siemens. Więcej na temat bezpieczeństwa rozwiązań chmurowych poruszymy w cyklu artykułów: „Wtorki w chmurze” – pierwszy odcinek już niebawem na LinkedIn

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *