Inżynieria społeczna i phishing zagrożeniami dla pracowników OT oraz zewnętrznych partnerów

Grudzień 2014, pracownik elektrowni jądrowej należącej do firmy Korea Hydro and Nuclear Power Co (KHNP) otrzymuje maila z załącznikiem w formacie .HWP (procesor słów w języku koreańskim). Rozszerzenie nie wzbudza podejrzeń, gdyż jest ono powszechnie wykorzystywane w Korei Południowej. Załącznik o nazwie „program sterowania” po otwarciu powoduje lawinowy łańcuch zdarzeń prowadzący do wycieku informacji o danych z elektrowni oraz destrukcję dysków przez malware usuwający główny rekord rozruchowy (MBR).

Inżynieria społeczna

Inżynieria społeczna jest metodą uzyskiwania nieautoryzowanego dostępu do informacji lub systemów informatycznych zwykle za pomocą środków nietechnicznych. Wykorzystuje ona cechy ludzkie, takie jak ciekawość, chęć niesienia pomocy, wiara, strach lub szacunek dla autorytetów. Atakujący bazując na wspomnianych czynnikach prowokują sytuacje, w których ofiary (np. pracownicy) działają nieostrożnie lub bezmyślnie. Przykładem takich działań jest wysyłanie fałszywych wiadomości e-mail (phishing). Treść wiadomości jest atrakcyjna dla ofiar i zachęca do otwarcia załączników zawierających złośliwe oprogramowanie (malware) lub odwiedzenia zainfekowanej strony internetowej. Przykładami takich danych mogą być pliki spakowane projektów na sterowniki (np. PLC lub robota) oraz link prowadzący do stron, z których można je pobrać..

Poniżej prezentujemy 4 scenariusze zagrożeń, które warto zaprezentować i omówić podczas okresowych szkoleń dla pracowników i dostawców zewnętrznych

Scenariusz 1.
Atakujący wykorzystuje ataki phishingowe do uzyskania danych logowania ofiary lub do rozpowszechniania złośliwego oprogramowania za pośrednictwem fałszywych wiadomości.

Scenariusz 2.
Wiadomości e-mail zawierające pozornie nieszkodliwe i niegroźne linki lub załączniki, a w rzeczywistości wspierające instalację złośliwego oprogramowania np. w postaci trojanów. Konsekwencją może być także zainfekowanie oprogramowaniem typu ransomware w celu zaszyfrowania danych oraz wymuszenia okupu.

Scenariusz 3.
Ataki kierowane typu „spear phishing” dotykają zwykle grupę osób, precyzyjnie wybranych przez atakujących. Ofiary mają określone kompetencje lub dysponują informacjami, infrastrukturą których pozyskanie wspiera realizację ataku. Przesyłane wiadomości e-mail są zwykle personalizowane. Do przygotowania treści atakujący wykorzystują wiedzę pozyskaną z otwartych źródeł (OSINT) publikowanych m.in. na stronach internetowych firmy lub w mediach społecznościowych.

Scenariusz 4.
Atakujący uzyskują nieautoryzowany dostęp do budynku lub na teren zakładu dzięki zachowaniu pewności siebie oraz przyjaznego usposobienia wobec załogi oraz pracowników firm zewnętrznych (wtargnięcie z identyfikatorem – Tailgating lub nie – Piggybacking) lub przez podszywanie się pod personel np. udając serwisanta.

Działania pomagające zmniejszyć ryzyko ataku:

1. Przeprowadzanie okresowych szkoleń, dedykowanych dla zespołów OT w celu podnoszenia świadomości cyberbezpieczeństwa,

2. Organizacyjne środki podnoszące cyberbezpieczeństwo: przygotowanie oraz egzekwowanie polityk bezpieczeństwa

  • identyfikacja oraz klasyfikacja wartościowych informacji dla przedsiębiorstwa
  • ustanawianie zasad m.in. tworzenia, przechowywania, przywracania oraz weryfikacji kopii zapasowych danych,
  • wprowadzenie umowy o poufności i/lub prywatności dla pracowników oraz partnerów zewnętrznych i dostawców usług,
  • ustalenie zasad niszczenia informacji drukowanych (np. w niszczarkach) oraz elektronicznych (np. bezpieczne usuwanie danych z cyfrowych nośników pamięci),
  • zasady korzystania z urządzeń mobilnych (np. wykorzystanie folii prywatyzujących oraz zabezpieczanie nośników danych).

3. wprowadzenie kanałów informowania o incydentach lub podejrzanych zachowaniach. Sposób raportowania powinny być zdefiniowany oraz ustrukturyzowany. Informowanie o zdarzeniach, które nie naruszały bezpieczeństwa (false-positive) nie może być obarczone konsekwencjami dla strony zgłaszającej,

4. wykorzystanie technicznych mechanizmów bezpieczeństwa w celu wyegzekwowania stosowania regulacji oraz automatycznej detekcji naruszenia polityk bezpieczeństwa lub ataków. Przykładami działań mogą być kontrola dostępu fizycznego oraz monitorowanie bezpieczeństwa urządzeń i logowanie zdarzeń,

5. tworzenie kopii zapasowych oraz okresowe próby przywracania danych i aplikacji w celu sprawdzenia gotowości organizacji do odzyskania informacji w przypadku wystąpienia rzeczywistego incydentu.

W ramach przygotowań do działań wykorzystujących inżynierię społeczną oraz phishing, atakujący często pozyskują wiedzę o organizacji z otwartych źródeł (OSINT). Zachęcamy do kontaktu w sprawie możliwości przeprowadzenia takiej analizy dla Państwa przedsiębiorstwa w celu identyfikacji krytycznych informacji, wspierających realizację konkretnych ataków na Państwa organizację.

Powiązane wpisy

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *