Red Teaming

Czym jest Red Teaming?

Cyberataki stanowią realne zagrożenie dla biznesu. Zaawansowane metody ich przeprowadzania destabilizują firmę, co może prowadzić do jej upadku. Znane narzędzia techniczne i taktyczne, takie jak testy penetracyjne, stają się niewystarczające. Dlatego w naszych metodach działania stosujemy podejścia oparte o koncepcję Read Teamingu.

Red Team to zespół ekspertów, których filozofia działania polega na wchodzeniu w rolę potencjalnego przeciwnika. Takie postępowanie inspiruje zespół do korzystania z alternatywnych i nieszablonowych metod rozwiązywania problemów. W trakcie testów i audytu zdarza się, że członkowie Read Team nierzadko podważają status quo organizacji.

Specjaliści Red Team biorą pod uwagę wszystkie potencjalne możliwości działania, zachowywania się i wywierania wpływu stosowane przez adwersarzy.

W efekcie Red Team jest w stanie wykryć wszystkie krytyczne luki w systemie bezpieczeństwa. Pomaga w tym dyscyplina, wyrafinowany sposób myślenia i postępowania, które umożliwiają podjęcie dokładnych i skutecznych kroków zabezpieczenia organizacji.

Komu polecamy Red Team?

Red Team działa niezależnie od organizacji, której infrastruktura została poddana ocenie cyberryzyka. Świetnie sprawdza się w konserwatywnych organizacjach, gdzie podejście do bezpieczeństwa jest schematyczne i rutynowe.

Nadrzędnym celem Red Team’u jest usprawnienie procesu decyzyjnego związanego z bezpieczeństwem. Red Team dokładnie określa preferencje i przewagi konkurencji. Nieszablonowe metody pracy i działanie prewencyjne pozwala być zawsze o kilka kroków do przodu przed przeciwnikiem.

Red Teaming a inne testy bezpieczeństwa

Nowoczesny biznes wymaga innowacyjnego podejścia do zasad bezpieczeństwa. Niestety coraz częściej tradycyjne metody walki z cyberprzestępcami, takie jak badania podatności czy testy penetracyjne, nie przynoszą zamierzonych rezultatów.

Podczas analizy potencjalnych zagrożeń wykonuje się badania podatności (vulnerabilities assessment). Proces polega na identyfikacji i kwantyfikacji luk w systemie. Koncentruje się na fragmentach systemu i jego podatnościach na zagrożenia. Zdarza się, że podczas badania umyka kontekst wpływu podatności oraz skutków jej wykorzystania na organizację. Innym sposobem ochrony systemów informatycznych przed cyberatakami są testy penetracyjne. Polegają na penetracji systemu w celu odkrycia i identyfikacji jak największej liczby podatności na zagrożenia.

Podejście Red Team różni się od badań podatności i testów penetracyjnych. Red Teaming wychodzi od hipotezy na temat pobudek i motywacji przeciwnika oraz identyfikacji wynikających z tego zagrożeń i pod uwagę wszystkie możliwe wynikające z tych zagrożeń ścieżki ataków. Następnie rozpatruje je w kontekście możliwości i umiejętności przeciwnika oraz dostępnych cech i funkcjonalności wykorzystywanych systemów informatycznych. Rezultatem jest dostarczenie klientom kompletnych informacji na temat stanu bezpieczeństwa ich firmy oraz strategiczna priorytetyzacja i dobranie efektywnych i skutecznych sposobów zabezpieczeń.

Dlaczego wierzymy w Red Teaming?

Celem testów penetracyjnych jest identyfikacja i udokumentowanie wszelkich podatności i zagrożeń w wymiarze technicznym. Red Teaming na kwestie bezpieczeństwa patrzy wielowymiarowo. Analizuje wybrane podatności i wykracza daleko poza obszar technologiczny. Natomiast, by lepiej poznać zachowania cyberprzestępców, na bezpieczeństwo infrastruktury patrzy również pod kątem strategicznym.

Symulacja ataków z zewnątrz i taktyczne podejście pomagają przewidzieć potencjalne niebezpieczeństwo i odpowiednio szybko mu zapobiec.