Kandydaci

Manager – Cybersecurity

Od kandydatów oczekujemy:

 • co najmniej 3-letniego doświadczenia w obszarze cyberbezpieczeństwa
 • doświadczenia w zarządzaniu zespołami zadaniowymi, w projektach informatycznych obejmującego:
  • budowanie zespołu
  • definicje podziału odpowiedzialności w zespole
  • planowanie prac i delegowanie zadań
  • bieżące wsparcie w realizacji zadań
  • rozwiązywanie zagadnień projektowych
  • odpowiedzialność za rozwój kompetencji zespołu
  • właścicielstwo oraz odpowiedzialność za sukces projektu/ zadania
 • zdolności przywódczych
 • wyższego wykształcenia w obszarze informatyki, elektroniki, telekomunikacji lub pokrewnych (lub ostatni rok studiów)
 • praktycznej znajomości zagadnień dotyczących administracji systemami operacyjnymi (Windows, UNIX) oraz sieciami teleinformatycznymi
 • umiejętność programowania (C, C#) oraz tworzenia skryptów systemowych (bash lub zsh, Powershell)
 • zainteresowania bezpieczeństwem IT oraz bezpieczeństwem przemysłowych systemów sterowania (ICS)
 • zdolności analitycznych
 • umiejętności strukturyzowania problemów
 • umiejętności logicznego myślenia
 • zorientowania na rozwój i zdolności szybkiego uczenia się
 • umiejętność pracy w zespole

Dodatkowym atutem będzie:

 • posiadanie certyfikatów takich jak: CISA, CISSP, CEH, LPT, OSCP
 • znajomość rozwiązań z obszaru bezpieczeństwa (firewall, IDS/IPS, SIEM, WAF, ATP, DLP)
 • doświadczenie w realizacji testów penetracyjnych sytemów i sieci teleinformatycznych oraz przemysłowych systemów sterowania
 • znajomość podstaw elektroniki

Oferujemy:

 • udział w ciekawych i rozwijających projektach
 • udział w wiodących globalnych programach szkoleniowych z zakresu cyberbezpieczeństwa
 • elastyczność w dostosowaniu trybu pracy do indywidualnych preferencji
 • wszelkie niezbędne narzędzia pracy

Leader Red Team

Od kandydatów oczekujemy:

 • Doświadczenie w realizacji oraz zarządzaniu operacjami typu „Red Team” oraz działaniami obejmującymi emulację działań przeciwnika, zakładane scenariusze włamań, post-expoitation, inżynierię społeczną
 • Doświadczenie w zakresie testów penetracyjnych, w następujących obszarach: Sieci teleinformatyczne, Aplikacje webowe, Sieci bezprzewodowe, Inżynieria społeczna
 • Znajomość oraz biegłość w posługiwaniu się co najmniej jednymi z wiodących języków programowania/ skryptowych: Python, Ruby, PowerShell, Java
 • Wiedza oraz doświadczenie z obszaru sieci korporacyjnych, architektury aplikacji oraz złożonych środowisk aplikacyjnych (np. Microsoft Windows, Active Directory, Linux, platformy chmurowe – AWS, Microsoft Azure)
 • Ekspertyza w zakresie “hardeningu” warstwy OS, usług oraz aplikacji
 • umiejętność pracy w zespole
 • zdolności efektywnego przekazywania wiedzy

Dodatkowym atutem będzie:

 • Doświadczenie w testach bezpieczeństwa fizycznego
 • Doświadczenie w pracy z C2 i frameworkami post-exploitation, w szczególności Cobalt Strike, Empire, Metasploit, Throwback, i podobnymi narzędziami
 • Biegłość w zakresie administracji systemami operacyjnymi Windows, Linux, Unix, z uwzględnieniem działań typu post-exploitation dla każdej z tych platform
 • Rozwinięte umiejętności komunikacyjne, w tym umiejętność prezentacji złożonych zagadnień w sposób dostosowany do profile odbiorcy
 • Umiejętność identyfikacji podatności oraz budowania prototypów dla ich weryfikacji („proof of concept”)

Oferujemy:

 • udział w ciekawych i rozwijających projektach
 • udział w wiodących globalnych programach szkoleniowych z zakresu cyberbezpieczeństwa
 • elastyczność w dostosowaniu trybu pracy do indywidualnych preferencji
 • wszelkie niezbędne narzędzia pracy

Analityk/ Młodszy Konsultant – Cybersecurity

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia co najmniej średniego
 • praktycznej znajomości zagadnień dotyczących administracji systemami operacyjnymi (Windows, UNIX) oraz sieciami teleinformatycznymi
 • umiejętność programowania (C, C#) oraz tworzenia skryptów systemowych (bash lub zsh, Powershell)
 • zainteresowania bezpieczeństwem IT oraz bezpieczeństwem przemysłowych systemów sterowania (ICS)
 • zdolności analitycznych
 • umiejętności strukturyzowania problemów
 • umiejętności logicznego myślenia
 • zorientowania na rozwój i zdolności szybkiego uczenia się
 • umiejętność pracy w zespole

Dodatkowym atutem będzie:

 • wykształcenie wyższe w obszarze informatyki, elektroniki, telekomunikacji lub pokrewnych (lub ostatni rok studiów)
 • praktyczna znajomości zagadnień dotyczących bezpieczeństwa systemów informatycznych
 • znajomość podstaw elektroniki
 • znajomość rozwiązań z obszaru bezpieczeństwa (firewall, IDS/IPS, SIEM, WAF, ATP, DLP)

Oferujemy:

 • udział w ciekawych i rozwijających projektach
 • udział w wiodących globalnych programach szkoleniowych z zakresu cyberbezpieczeństwa
 • elastyczność w dostosowaniu trybu pracy do indywidualnych preferencji
 • wszelkie niezbędne narzędzia pracy